Translation of "Boord" in Russian

0.003 sec.

Examples of using "Boord" in a sentence and their russian translations:

Allemaal aan boord!

- Все на борт!
- Все на посадку!
- Все по местам!

Kom aan boord.

- Забирайся на борт.
- Поднимайся на борт.

Man over boord!

Человек за бортом!

Welkom aan boord!

Добро пожаловать на борт!

- Tom ging aan boord.
- Tom is aan boord gegaan.

Том сел на корабль.

We gingen aan boord.

Мы поднялись на борт корабля.

Ik ben aan boord gegaan.

- Я взошёл на борт.
- Я поднялся на борт.
- Я поднялась на борт.

Zijn alle passagiers aan boord?

Все пассажиры на борту?

- Stap in.
- Ga aan boord.

- Поднимайся на борт.
- Поднимайтесь на борт.

Ze worden dan aan boord geworpen,

Затем их поднимают на борт,

Dames en heren, welkom aan boord.

Дамы и господа, добро пожаловать на борт.

Hij is aan boord van het schip.

Он на борту корабля.

Er was niemand aan boord van het schip.

На борту корабля никого не было.

Om tien uur zijn we aan boord gegaan.

Мы поднялись на борт в десять.

De piraten gingen aan boord van het schip.

- Пираты поднялись на борт судна.
- Пираты взяли судно на абордаж.

- Tom stapte het vliegtuig in.
- Tom ging aan boord van het vliegtuig.

Том сел в самолёт.

- Is er een geneesheer in het vliegtuig?
- Is er een arts aan boord?

На борту есть врач?

Op 16 juni 1963 werd Valentina Tereshkova de ruimte ingeschoten aan boord van de Vostok 6. Ze werd de eerste vrouw die in de ruimte reisde.

16 июня 1963 года в космос был запущен корабль «Восток-6» с Валентиной Терешковой на борту. Она стала первой женщиной, побывавшей в космосе.