Translation of "Wonen" in Polish

0.040 sec.

Examples of using "Wonen" in a sentence and their polish translations:

Ze wonen daar.

Oni tam żyją.

Ze wonen in Belfast.

Mieszkają w Belfast.

Waar wonen jullie allemaal?

Gdzie wy mieszkacie?

Waar wonen je ouders?

Gdzie mieszkają twoi rodzice?

- We wonen allen in dezelfde buurt.
- We wonen allemaal in dezelfde buurt.

Wszyscy mieszkamy w sąsiedztwie.

Hij weet waar we wonen.

On wie, gdzie mieszkamy.

Ik wil in Australië wonen.

- Chcę mieszkać w Australii.
- Chcę zamieszkać w Australii.

Ik wil in Boston wonen.

Chcę mieszkać w Bostonie.

Ik wil in Italië wonen.

Chcę żyć we Włoszech.

Zij wonen in Helsinki, Finland.

Oni mieszkają w Helsinkach, w Finlandii.

Ik wil in Helsinki wonen.

Chcę mieszkać w Helsinkach.

Veel esperantisten wonen in Hongarije.

- Wielu esperantystów żyje na Węgrzech.
- Wielu esperantystów mieszka na Węgrzech.

Waar wonen Mary en Tom?

Gdzie mieszkają Mary i Tom?

We wonen in een huis.

Mieszkamy w domu.

Bedoeïenen wonen in de woestijn.

Beduini żyją na pustyni.

Ik zou graag in Frankrijk wonen.

Chciałbym mieszkać we Francji.

Hoeveel mensen wonen er op Antarctica?

Ilu ludzi mieszka na Antarktydzie?

Ik wil graag in IJsland wonen.

Chciałbym mieszkać na Islandii.

Mijn ouders wonen op het platteland.

Moi rodzice mieszkają na wsi.

Hij kwam in mijn buurt wonen.

Przeprowadził się w moje sąsiedztwo.

We wonen in een mooie stad.

Żyjemy w pięknym mieście.

Zij wonen in de Verenigde Staten.

- Oni mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
- Oni mieszkają w Stanach.
- Oni mieszkają w USA.

Slechts 5 miljoen mensen wonen in Noorwegen.

W Norwegii mieszka tylko 5 milionów osób.

In Wit-Rusland wonen aanhangers van verschillende religies.

Na Białorusi mieszkają wyznawcy różnych religii.

Ik heb twee vrienden die in Duitsland wonen.

Mam dwóch przyjaciół, którzy mieszkają w Niemczech.

- We leven in Belfast.
- Wij wonen in Belfast.

Mieszkamy w Belfast.

Ik zou graag in New York willen wonen.

Chciałbym mieszkać w Nowym Jorku.

We wonen in de buurt van een grote bibliotheek.

Mieszkamy blisko dużej biblioteki.

Ben je gekomen om de ceremonie bij te wonen?

Przyszedłeś tu, aby być na tej uroczystości?

- Woon je hier?
- Woont u hier?
- Wonen jullie hier?

Mieszkasz tutaj?

Ze wonen in de jungles van Midden- en Zuid-Amerika,

Żyją w dżungli Ameryki środkowej i południowej,

Zij zijn niet de enige dreiging. Hier wonen ook zeeleeuwen.

Wampiry to nie jedyne zagrożenie. Lwy morskie też tu mieszkają.

- Ik wil in Italië wonen.
- Ik wil in Italië leven.

Chcę żyć we Włoszech.

Wanneer zal je huis klaarkomen om erin te gaan wonen?

Kiedy wasz dom będzie gotowy, żeby się do niego wprowadzić?

...wonen mensen steeds dichter in de buurt van de wilde natuur...

Ludzie wkradają się na dzikie tereny,

Het is handig om zo dicht bij het station te wonen.

Wygodnie jest mieszkać tak blisko dworca.

Ik ben van plan om in deze stad te gaan wonen.

Planuję zamieszkać w tym mieście.

- U woont in Belfast.
- Jij woont in Belfast.
- Jullie wonen in Belfast.

- Mieszkasz w Belfast.
- Mieszkacie w Belfast.

- Waar woon je?
- Waar woont gij?
- Waar wonen jullie?
- Waar woont u?

Gdzie mieszkasz?

"Waarom ga je naar Japan?" "Om een conferentie in Tokio bij te wonen."

"Dlaczego jedziesz do Japonii?" "Aby wziąć udział w konferencji w Tokio"

Het moet heerlijk geweest zijn in een land te wonen waar het constant warm is.

To musi być cudowne mieszkać w kraju, w którym zawsze jest gorąco.

- Waar woon je in Turkije?
- Waar woont u in Turkije?
- Waar wonen jullie in Turkije?

Gdzie w Turcji mieszkasz?

Ik denk dat Boston een van de duurste plekken ter wereld is om te wonen.

Myślę, że Boston jest jednym z najdroższych miejsc do życia na świecie.

- Wij wonen op de planeet Aarde.
- We leven op planeet Aarde.
- We leven op de planeet Aarde.

Żyjemy na planecie Ziemia.

- Waar woont hij?
- Waar is haar huis?
- Waar is zijn huis?
- Waar woont ze?
- Waar wonen ze?
- Waar is hun huis?

Gdzie on mieszka?

Het merendeel van de mensen die met een vork eten, woont in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Większość ludzi jedzących sztućcami żyje w Europie i obu Amerykach, Północnej i Południowej; ludzie jedzący pałeczkami żyją w Afryce, Indonezji, Indiach i na Bliskim Wschodzie.