Translation of "Wilt" in Korean

0.021 sec.

Examples of using "Wilt" in a sentence and their korean translations:

Dus als je echt wilt

그러니까 여러분이 정말

Oké, dus je wilt speervissen.

좋아요, 작살 낚시를 하자고요

Dus je wilt berkenbast gebruiken?

자작나무 껍질을 이용하자고요?

Dus je wilt abseilen? Oké.

로프를 타고 내려가자고요? 좋습니다

Je wilt de helikopter niet missen.

저 헬기를 놓치면 안 돼요!

Dus je wilt naar de oase?

오아시스로 가자고요?

Als je het touw wilt oversteken, klik dan links. Als je wilt abseilen, klik dan rechts.

밧줄을 타고 건너가려면 '왼쪽'을 클릭하세요 로프를 타고 내려가려면 '오른쪽'을 클릭하세요

Als je het touw wilt oversteken, tik dan links. Als je wilt abseilen, tik dan rechts.

밧줄을 타고 건너가려면 '왼쪽'을 탭하시고 로프를 타고 내려가려면 '오른쪽'을 탭하세요

Dus wilt abseilen... ...hiervanaf de kloof in?

이 골짜기 아래로 로프를 타고 내려가자고요?

Oké, dus je wilt de kliffen beklimmen.

네, 절벽을 올라보자고요

Als je wilt coasteeren, klik dan rechts.

해안선을 따라가려면 '오른쪽'을 클릭하세요

Geweldig. Je wilt de spinnenwebtunnel in? Oké.

좋습니다, 거미줄이 가득한 갱도로 가자고요? 좋아요

Jij wilt dat er iets gedaan wordt.

여러분이 무언가 해주길 바라는 겁니다.

Je wilt in de helikopter vliegen? Oké.

헬리콥터를 타시겠다고요? 좋습니다!

Dus je wilt dat ik rechts ga?

네, 오른쪽으로 가자고요?

Ik hoop dat je me wilt volgen,

여러분도 기꺼이 저와 함께 하길 바랍니다.

Als je de oase wilt verkennen, tik dan links. Als je de mijn wilt doorzoeken, tik dan rechts.

오아시스를 탐험하시려면 '왼쪽'을 탭하시고 광산을 조사하시려면 '오른쪽'을 탭하세요

Dus je wilt dat ik me warm ren?

뛰어서 몸을 데우라고요?

Als je het grote geheel wilt gaan begrijpen.

그래야 더 큰 그림을 이해할 수 있죠.

Oké, dus je wilt dat ik ga abseilen?

좋습니다, 로프를 타고 내려가라고요?

Je wilt deze stekels niet op je krijgen.

이 가시에 찔리면 안 됩니다

Dus je wilt richting het wrak blijven lopen?

네, 잔해가 있는 방향으로 계속 가자고요?

Dus je wilt dat ik in de boom kampeer?

나무 위에서 야영하라고요?

Als je wilt abseilen, klik dan rechts en oké.

로프를 타고 내려가려면 '오른쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Als je wilt paragliden, druk rechts... ...en dan oké.

패러글라이더를 타려면 '오른쪽'을 누른 뒤 '결정' 버튼을 누르세요

Je wilt dat ik abseil... ...van deze kleine thermos?

이 작은 보온병을 믿고 로프를 타고 내려가라고요?

Je wilt afdalen in de tunnel zonder tocht? Oké.

바람이 불지 않는 갱도로 가자는 거죠? 좋습니다!

Dus je wilt springen? Het is ver naar beneden.

뛰어내리자고요? 굉장히 높은데요

Als je wilt coasteeren, kies dan rechts en oké.

해안선을 따라가려면 '오른쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Dus je wilt dat ik de mijngang in ga?

좋습니다, 갱도로 가자고요?

Dus je wilt op schorpioenenjacht met het uv-licht.

자외선 전등을 이용해서 전갈을 사냥하자고요

Als je de oase wilt verkennen, klik dan links.

오아시스를 탐험하시려면 '왼쪽'을 클릭하시고

Als je de mijn wilt doorzoeken, klik dan rechts.

광산을 조사하시려면 '오른쪽'을 클릭하세요

Als je terug wilt naar het begin en een andere route... ...naar het wrak wilt nemen, kies dan 'Aflevering opnieuw afspelen'.

시작한 곳으로 돌아가 다른 길을 선택하고 비행기 잔해를 찾아보시려면 '에피소드 다시 보기'를 고르세요

Als je het opnieuw wilt proberen, kies dan 'Opnieuw proberen'.

한 번 더 해보시려면 '다시 시도'를 선택하세요

Dus je wilt systematisch zoeken? Spannend, want het is wetenschappelijk.

체계적 추적을 택했나요? 이건 과학적인 방법이기 때문에 흥미진진합니다

Als je je overlevingsvaardigheden elders op de proef wilt stellen...

당신의 생존 기술을 다른 지역에서 시험해보시려면

Als je dat wilt, druk dan op 'Aflevering opnieuw afspelen'.

그렇다면 '에피소드 다시 보기'를 선택하십시오

Dus je wilt berkenbast gebruiken? Oké, laten we het proberen.

자작나무 껍질을 이용하자고요? 좋습니다, 해보죠

Je wilt gewoon proberen en blijven doorvechten... ...zonder een plan?

이 늪을 그냥 뚫고 가보자고요? 계획도 없이?

Oké, dus je wilt dat ik in de canyon abseil?

좋습니다, 로프를 타고 협곡으로 내려가라고요?

Dus je wilt dat ik vloeistof uit deze potloodplant haal.

네, 이 불쏘시개에서 물을 얻어보라고요

Als je ijs wilt smelten, moet je het nat maken,

각얼음을 녹이고 싶으시다면 물을 조금 발라 주세요.

Als je het touw wilt oversteken, klik dan links en oké.

밧줄을 타고 건너가려면 '왼쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Als je het touw wilt oversteken, druk dan links en oké.

밧줄을 타고 건너가려면 '왼쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Maar het is niet zonder risico. Je wilt niet ziek worden.

하지만 위험이 따르죠 병들고 싶진 않겠죠?

...kies dan 'Volgende aflevering'. Dus je wilt aan deze rots vast?

'다음 에피소드'를 선택하세요 로프를 이 바위에 묶자고요?

Als je een nieuwe missie wilt beginnen kies dan 'Volgende aflevering'.

새로운 임무를 시작하고 싶으시다면 '다음 에피소드'를 선택하세요

Als je de kliffen wilt beklimmen, druk dan links en oké.

해안 절벽을 기어오르려면 '왼쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Als je de oase wilt verkennen... ...druk dan links en oké.

오아시스를 탐험하시려면 '왼쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Als je de mijn wilt doorzoeken, druk dan rechts en oké.

광산을 조사하시려면 '오른쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Dus je wilt dat ik de kloof oversteek en boven blijf?

이 협곡을 건너서 계속 고지대에 있자고요?

Dus je wilt dat ik het gevecht aanga met een cactus?

금호선인장이랑 싸워보라고요?

Als je echt in de buurt wilt komen... ...van zo'n omgeving...

‎이런 바닷속 환경을 ‎온전히 체험하고 싶다면

Maar als je een nieuwe missie wilt doen, kies dan 'Volgende aflevering'.

새로운 임무에서 당신의 기술을 시험할 준비가 되셨다면 '다음 에피소드'를 선택하세요

Maar als je een nieuwe missie wilt doen, kies dan 'Volgende aflevering'.

새로운 임무에서 당신의 기술을 시험할 준비가 되셨다면 '다음 에피소드'를 선택하세요

En als je nog meer bewijs wilt dat ik neurodivergent ben, ja!

그리고 제가 신경다양성을 겪고 있다는 다른 증거를 말해드리자면

Als je in een vliegtuig wilt vliegen en skydiven, klik dan rechts.

비행기를 타서 스카이다이빙을 하시려면 '오른쪽'을 클릭

Als je in de helikopter wilt vliegen en abseilen, klik dan links.

헬리콥터를 타서 로프를 타고 내려가시려면 '왼쪽'을 클릭하세요

Als je in een vliegtuig wilt vliegen en skydiven, tik dan rechts.

비행기를 타서 스카이다이빙을 하시려면 '오른쪽'을 탭

Als je in de helikopter wilt vliegen en abseilen, tik dan links.

헬리콥터를 타서 로프를 타고 내려가시려면 '왼쪽'을 탭하세요

Het gaat erom dat als je tot dit soort begrip wilt komen,

상대를 이해할 수 있는 상태까지 도달하기 위해선

Dus je wilt verder richting de tocht? Oké, kom op, blijf bij me.

바람이 부는 쪽으로 가자고요? 좋습니다, 바짝 붙으세요

Dus als je de deze mijn verder wilt ontdekken... ...selecteer dan 'Opnieuw proberen'.

이 광산을 계속 탐험하시려면 '다시 시도'를 선택하세요

Maar als je vanaf het begin wilt beginnen... ...kies dan 'Aflevering opnieuw afspelen'.

처음부터 다시 시작하고 싶으시다면 '에피소드 다시 보기'를 선택하세요

Dus je wilt dat ik naar beneden klim om het wrak te vinden.

기어 내려가서 저쪽으로 가보라는 거죠

Als je een bondgenoot wilt zijn dan moet je me zien zoals ik ben.

만약 동맹이 되고자 한다면 저를 있는 그대로 봐주길 바랍니다.

Organiseer de dingen zo, dat je de keuzes die je wilt maken, makkelijker maakt.

쉽게 선택할 수 있도록 설계해보세요

Dus je wilt dat ik in de boom kampeer? Dat is geen slecht idee.

나무 위에서 야영하라고요? 나쁜 생각은 아닐 겁니다

Dus je wilt dat ik de stok gebruik om zijn kop vast te pinnen?

좋습니다, 나뭇가지로 머리를 꼼짝 못 하게 하자고요?

Als je in de helikopter wilt vliegen en abseilen, druk dan links en oké.

헬리콥터를 타서 로프로 내려가시려면 '왼쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Als je in de helikopter wilt vliegen en abseilen... ...druk dan links en oké.

헬리콥터를 타서 로프로 내려가시려면 '왼쪽'을 누른 다음 '결정' 버튼을 누르세요

Als je het wilt proberen en de andere uitdagingen zien... ...kies dan 'Aflevering opnieuw afspelen'.

만약 다른 방법들을 시도해 보고 싶다면 '에피소드 다시 보기'를 선택하세요

Dus je wilt dat ik de sporen van de wolf dieper de grot in volg?

늑대의 흔적을 쫓아 동굴 깊이 들어가자고요?

Maar als je je vaardigheden voor een nieuwe missie wilt inzetten... ...kies dan 'Volgende aflevering'.

새로운 임무에서 당신의 기술을 시험할 준비가 되셨다면 '다음 에피소드'를 선택하세요

Dus je wilt dat ik deze ratelslang vang door hem bij de staart te grijpen?

저더러 이 방울뱀을 잡는데 꼬리를 잡으라고요?

Dus je wilt dat ik deze ratelslang vang... ...door hem bij de staart te grijpen?

저더러 이 방울뱀을 잡는데 꼬리를 잡으라고요?

Oké, dus je wilt dat ik de tarantula probeer uit te graven? Daar gaan we.

좋습니다, 땅을 파헤쳐서 타란툴라를 나오게 하자고요? 갑니다

Als je overnieuw wilt beginnen en op meer beestjes wil jagen... ...kies dan 'Aflevering opnieuw afspelen'.

이 임무를 처음부터 다시 시작해 더 많은 생물을 잡으시겠다면 '에피소드 다시 보기'를 선택

...als je verder in die richting wilt om naar 't wrak te zoeken... ...kies 'Opnieuw proberen'.

그 방향으로 돌아가 계속 잔해를 찾고 싶다면 '다시 시도'를 선택하세요

De keus is aan jou. Ik doe wat jij wilt. Neem een besluit. Dana wacht op ons.

선택은 당신 몫입니다 전 그 결정을 따를게요 결정하세요 데이나가 기다리고 있습니다

Maar we zijn terug bij het vliegveld, dus we kunnen onze missie opnieuw starten. Als je terug de lucht in wilt, kies dan 'Aflevering opnieuw afspelen'.

비행장으로 돌아왔으니 처음부터 다시 시작할 수도 있죠 다시 하늘로 돌아가려면 '에피소드 다시 보기'를 고르세요