Translation of "Probeer" in Korean

0.015 sec.

Examples of using "Probeer" in a sentence and their korean translations:

Kom op, probeer dit.

좋아요, 가봅시다

Wat probeer ik je te vertellen?

제가 말하려는 것이 무엇이냐고요?

Ik probeer een reddingsvest te maken.

전 지금 방수 주머니를 구명조끼처럼 쓰려고 합니다

Probeer niet naar beneden te kijken.

아래를 보지 마세요

...en probeer dan naar beneden te komen.

그런 다음 아래로 내려갈 방법을 찾아보죠

Als verhalenverteller probeer ik in de eerste plaats

작가로서 무엇보다

Probeer nooit van een wolf weg te rennen.

늑대한테서 도망치지 마세요!

Probeer het bloed naar de handen te schudden.

손으로 피가 돌도록 흔드세요

En probeer mensen te helpen hun geluk te vergroten.

운이 따르도록 만들기 위해 사람들을 도왔습니다.

Dus probeer ik op mijn manier feminist te zijn

이 자리에서 저는 페미니스트가 되기 위해

"Ik probeer naar dit kruispunt in Manhattan te raken."

"난 맨해튼에 있는 교차로에 가고 싶어"

Ik probeer je niet te ontmoedigen om foto's te maken.

저는 여러분이 사진 찍는 것을 말리고자 하는 것이 아닙니다.

Probeer de longen van een hond voor je te zien.

이제, 저는 개의 폐를 시각화해보려고 합니다.

Ik probeer schoonheid te ontdekken die nog niet ontdekt is.

아직 발견 안 된 아름다움을 찾으려 노력 중이었다고.

Kom op, probeer dit. Snel, nu de arend weg is.

좋아요, 가봅시다 독수리가 갔을 때 빨리요!

Probeer hem te vangen voor hij het gat in gaat.

구멍으로 들어가기 전에 잡죠

En ik probeer te begrijpen waarom ze mensen zoals ik haten,

저에 대해선 잘 알지도 못하면서 왜 저와 비슷한 사람들을

Ik probeer altijd iets te hebben om naar uit te kijken.

저는 항상 기대할 수 있는 뭔가를 갖기 위해 노력합니다

Ik dacht, "Kom op, man! Ik probeer nieuwe metaforen uit te vinden!

제 반응은 "이봐, 난 새로운 은유를 찾으러 노력 중이었다고!

Ik probeer het nog een keer, we geven hem nog een kans.

한 번 더 가봅시다 한 번만 더 쫓아가 볼게요

Probeer er een uit te halen. Zie je dat? Het is niet verteerd.

하나 꺼내 볼게요 보이세요? 소화가 안 된 상태입니다

Oké, dus je wilt dat ik de tarantula probeer uit te graven? Daar gaan we.

좋습니다, 땅을 파헤쳐서 타란툴라를 나오게 하자고요? 갑니다