Translation of "Dineren" in Japanese

0.003 sec.

Examples of using "Dineren" in a sentence and their japanese translations:

- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

今晩、食事にこられますか。

Willen jullie vandaag dineren?

今日夕食たべに行かない?

Hier is waar ze meestal dineren.

ここは彼らが普通夕食をとる場所だ。

Duizenden komen samen om te dineren en te vieren.

何千人もが夕食や 祝いの為に訪れます

Niet in lekker dineren of jazz, in cocktails of in gesprekken.

夕食やジャズ カクテルや会話の中にもありません

- Tom en Maria zitten aan het avondmaal.
- Tom en Maria dineren.

トムとメアリーは夕食中だ。