Translation of "Gewerkt" in Finnish

0.004 sec.

Examples of using "Gewerkt" in a sentence and their finnish translations:

- Dat werkte.
- Dat had gewerkt.

- Tuo toimi.
- Tuo kelpasi.
- Tuo pelitti.
- Tuo pelasi.

Hij heeft de hele dag lang gewerkt.

Hän on tehnyt töitä koko päivän.

Hoeveel uur heb je deze week gewerkt?

Kuinka monta tuntia työskentelit tällä viikolla?

Er werd hier een hoop met goudpannen gewerkt.

Täällä huuhdottiin paljon kultaa.

In de zomervakantie heb ik op een postkantoor gewerkt.

Kesälomalla työskentelin postitoimistossa.

Hij heeft hard gewerkt om zijn familie te onderhouden.

Hän ahkeroi elättääkseen perheensä.

Eens kijken of de... ...schorpioenenval die je wilde heeft gewerkt.

Katsotaanpa - toimiko toivomasi skorpioniansa.

Ik had lang hard gewerkt en ik had mezelf uitgeput.

Olin tehnyt kovasti töitä jo kauan. Olin uupunut.

Wat hebt u vanochtend gedaan? -Gewerkt. Ik heb het gras gemaaid. Ik ben best nerveus.

-Mitä teitte aamulla? -Tein töitä. Leikkasin nurmikon traktorillani. Olen melko hermostunut.