Translation of "Verhoging" in Turkish

0.003 sec.

Examples of using "Verhoging" in a sentence and their turkish translations:

Je hebt geen verhoging.

Ateşin yok.

- Heb je koorts?
- Heb je verhoging?

- Ateşin var mı?
- Ateşiniz var mı?

De verhoging van de belastingen heeft ons leven erg veranderd.

Vergi artışları hayatlarımızı önemli ölçüde etkiledi.

We hebben 'n verhoging gebouwd zodat 't boven de sneeuw ligt.

Buraya küçük bir platform yaptık, yani kardan yüksekte.

India heeft een aantal pluspunten voor een verhoging van de opbrengst.

Potansiyel ürün artışı yönünden Hindistan avantajlı.