Translation of "Tegen" in Polish

0.034 sec.

Examples of using "Tegen" in a sentence and their polish translations:

- Tom liegt tegen je.
- Tom liegt tegen u.
- Tom liegt tegen jullie.

Tom cię okłamuje.

- Je loog tegen me.
- U loog tegen me.
- Jullie logen tegen me.

Okłamałeś mnie.

...tegen die bendes...

skierowane szczególnie przeciw tym,

Hou ze tegen.

Zatrzymaj ich.

Het viel tegen.

To było rozczarowywujące.

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

Czy do mnie mówisz?

Ik praat niet tegen jou, maar tegen de aap.

Nie mówię do ciebie, tylko do małpy.

- Praat je tegen je hond?
- Praat u tegen uw hond?
- Praten jullie tegen jullie hond?

- Rozmawiasz ze swoim psem?
- Czy rozmawiasz ze swoim psem?

En verrijzen tegen tegenspoed,

wznoszące się w obliczu przeciwności.

Lieg niet tegen mij.

Nie kłam mi.

Hij loog tegen me.

Okłamał mnie.

Ik ben tegen oorlog.

Jestem przeciwko wojnie.

Hou hem niet tegen.

- Nie zatrzymuj go.
- Nie powstrzymuj go.

Ik kwam niemand tegen.

Nikogo nie spotkałem.

Kunnen regenwormen tegen kietelen?

Czy dżdżownice mają łaskotki?

Tegen wil en dank.

Czy chcesz czy nie.

Alles liep hem tegen.

Wszystko poszło dla niego nie tak.

Niemand houdt je tegen.

Nikt Cię nie zatrzymuje.

Schreeuw niet tegen me.

Nie krzycz na mnie.

Hij vocht tegen rassendiscriminatie.

On walczył z rasową dyskryminacją.

Hij loog tegen ons.

Okłamał nas.

Ik had wind tegen.

- Wiatr wiał z przodu.
- Wiatr wiał w twarz.

Ik loog tegen je.

Okłamałem cię.

- De auto crashte tegen de muur.
- De auto reed tegen de muur.
- De auto botste tegen de muur.

Samochód rozbił się o ścianę.

Gevonden. Maar tegen een prijs.

Znalazł ją. Ale ma to swoją cenę.

Praat je tegen je planten?

- Rozmawiasz ze swoimi roślinami?
- Czy mówisz do swoich roślin?

We beschermden onszelf tegen gevaar.

Uchroniliśmy się przed niebezpieczeństwem.

Wees beleefd tegen je ouders.

Bądź uprzejmy dla swoich rodziców.

Lincoln was tegen de slavernij.

Lincoln był przeciwnikiem niewolnictwa.

Ik vocht tegen de slaap.

Walczyłem ze snem.

Een hond blaft tegen vreemden.

Pies szczeka na obcych.

Onwetendheid beschermt niet tegen straf.

Nieznajomość prawa nie chroni przed jego zastosowaniem.

Manchester United speelt tegen Bolton.

Manchester United gra przeciwko Boltonowi.

Om ons te beschermen tegen zelfgenoegzaamheid,

unikać samozadowolenia,

Tegen middernacht voelt iedereen de kou.

O północy chłód dokucza wszystkim.

...en hij zei tegen het volk:

Pepe powiedział do narodu:

Soms zeurt ze erover tegen me,

Czasami trochę narzeka,

Ik kwam een dakloze man tegen

Poznałem bezdomnego mężczyznę.

Ben je voor of tegen abortus?

Jesteś za czy przeciw aborcji?

Deze auto is bestand tegen roest.

Ten samochód jest odporny na rdzę.

Japanse toeristen kom je overal tegen.

Turystów z Japonii znajdziesz bodaj wszędzie.

Ik kom thuis tegen zes uur.

Wrócę o szóstej.

Het is moeilijk praten tegen hem.

Trudno jest z nim rozmawiać.

We hebben er niets op tegen.

Nie mamy nic przeciwko.

Ik wil niet liegen tegen Tom.

Nie chcę okłamywać Toma.

Ik kan tegen jou niet liegen.

Nie mogę się okłamać.

Twee tegen een is niet eerlijk.

Dwóch na jednego to nieuczciwa walka.

Zeg het alsjeblieft tegen niemand anders.

Proszę, nie mów nikomu innemu.

Hebben jullie iets tegen hem gezegd?

Mówiłeś mu coś?

Alle beschaafde landen zijn tegen oorlog.

Wszystkie cywilizowane kraje są przeciw wojnie.

Ze zei geen woord tegen me.

Nie powiedziała do mnie ani słowa.

Hij zocht beschutting tegen de regen.

Szukał ochrony przed deszczem.

Ik kwam dat restaurant toevallig tegen.

Znalazłem tę restaurację przypadkiem.

Je moet beleefd zijn tegen ouderen.

Trzeba być uprzejmym wobec starszych.

Ik kwam een oude vrouw tegen.

Spotkałem starą kobietę.

- Kijk me aan als ik tegen je praat.
- Kijk me aan als ik tegen je praat!

Patrz na mnie, gdy mówię do Ciebie!

tegen het midden van de 20e eeuw,

w połowie XX wieku,

...om de wrijving tegen te gaan. Oké.

by unikać tarć. W porządku.

"Dat begrijp ik," zeg ik tegen ze,

''Rozumiem'' - mówię.

Alle kansen zijn tegen de zeeschildpadjes gekeerd.

Szanse żółwików na przetrwanie są nikłe.

Tegen de jonge militanten zeg ik altijd...

Zawsze powtarzam młodym bojownikom,

Maar tegelijkertijd waren alle kansen tegen hen.

Ale w tym samym czasie wszystkie przeciwności były przeciwne im.

Ik heb gelogen tegen mijn wil in.

Skłamałem wbrew mojej woli.

Hij kwam op straat een vriend tegen.

Spotkał przyjaciela na ulicy.

We kwamen elkaar tegen aan de luchthaven.

Wpadliśmy na siebie na lotnisku.

De meisjes hadden bezwaar tegen ons plan.

Dziewczyny sprzeciwiły się naszemu planowi.

- Hou die auto tegen!
- Stop de auto!

Zatrzymaj samochód.

Ik zal het niet tegen Tom zeggen.

Nie powiem Tom'owi.

Ik heb niets tegen hem te zeggen.

Nie mam mu nic do powiedzenia.

Een bank leent ons geld tegen rente.

Bank pożycza nam pieniądze z odsetkami.

Condooms bieden bescherming tegen seksueel overdraagbare ziekten.

- Prezerwatywy chronią przed chorobami wenerycznymi.
- Kondomy chronią przed chorobami wenerycznymi.

Ken heeft tegen mij gewonnen met schaken.

- Ken pobił mnie w szachy.
- Ken wygrał ze mną w szachy.

Ik kan niet meer tegen deze pijn.

Nie mogę znieść tego bólu.

Ik kwam dit rustige, schijnbaar abstracte schilderij tegen

Natknęłam się na ten spokojny, na pozór abstrakcyjny obraz.

tegen de ontwikkeling van een echt geavanceerde beschaving.

rozwoju prawdziwie zaawansowanej cywilizacji.

Ik hoef de armen niet tegen te houden.

Nie trzyma ramion do tyłu, na wypadek, gdyby musiała się wycofać.

...maar niet van alle kanten tegen het weer.

ale nie do końca odgrodzeni od pogody.

Wat biedt de beste bescherming tegen de elementen?

Co zapewni najlepszą ochronę przed żywiołami?

De duisternis is haar enige bescherming tegen roofdieren.

Tylko ciemność chroni ją przed drapieżnikami.

Kunstmatige intelligentie kan niet tegen natuurlijke dwaasheid op.

Sztuczna inteligencja nie pobije naturalnej głupoty.

In mijn droom kwam ik een wolf tegen.

W moim śnie spotkałem wilka.

Het onderwijs in deze wereld valt me tegen.

Wykształcenie na tym świecie jest dla mnie rozczarowaniem.

Op weg naar huis kwam ik Tom tegen.

Spotkałem Toma, wracając do domu.

Denk je dat Tom tegen ons gelogen heeft?

Myślisz, że Tom nas okłamał?

Toevallig kwam ik haar in de winkel tegen.

Spotkałem ją przez przypadek w sklepie.

Ze droeg een dikke mantel tegen de kou.

Aby uniknąć przenikliwego zimna, włożyła ciepły płaszcz.

- Spreek hierover met niemand.
- Zeg het tegen niemand.

Nikomu o tym nie mów.

...onze partners in het gevecht tegen de Frente-partij.

naszym towarzyszom w walce wyborczej partii Frente.

Zoals 'Buddy' voor spelers die vriendelijk zijn tegen anderen

jak "Kumpel" dla osób, które są miłe dla innych,

Met een gemodificeerde ledemaat slaat hij tegen het oppervlaktewater.

Zmodyfikowaną kończyną uderza w powierzchnię.