Translation of "Hun" in Polish

0.034 sec.

Examples of using "Hun" in a sentence and their polish translations:

Hun geroep is hun geheime code.

Dudnienie to ich tajny kod.

De vleermuizen vinden hun prooi met hun warmtesensoren rond hun neuzen.

Receptory ciepła tuż przy nosie pozwalają nietoperzom wybierać cel.

Ze markeren hun grenzen met hun geur.

Oznaczają granice swoim piżmowym zapachem.

Hun enige verdediging ligt in hun aantal.

Ich jedyną siłą jest liczebność.

- Kinderen doen eerder hun vrienden dan hun ouders na.
- Kinderen imiteren eerder hun vrienden dan hun ouders.

Dzieci naśladują przyjaciół niż rodziców.

hun lichaamstaal zegt:

ich mowa ciała mówi:

Al hun gereedschap.

Różne narzędzia.

Het geheim van hun succes is hun luie aard.

Sekretem ich sukcesu jest powolna natura.

- Hun huwelijk vindt morgen plaats.
- Morgen is hun huwelijk.

Ich ślub odbędzie się jutro.

Kinderen doen eerder hun vrienden dan hun ouders na.

Dzieci naśladują przyjaciół niż rodziców.

Hun steun is voelbaar.

Ich wsparcie jest odczuwalne.

Ze delen hun warmte.

Grupa zapewnia ciepło,

...maar aan hun geld.

ale na cudzych pieniądzach.

Geciteerd in hun vakgebied.

cytowane w ich dziedzinie.

Dit is hun huis.

To ich dom.

Ze bereikten hun doel.

Swój cel osiągnęli.

Hun gebrek aan spierkracht heeft hun kracht of behendigheid niet gehinderd.

Brak mięśni nie pozbawił ich siły ani zwinności.

Hun kracht, hun gif, is erg sterk. Niet om mee te sollen.

Ich siła i jad są niezwykłe. Lepiej z nimi nie igrać.

Ik had gehoord dat hun ogen wit waren en hun haar rood.

Że mają białe oczy i rude włosy.

Zolang hun levensdoel niet uitstijgt

dopóki nie znajdą większego celu w życiu

Hoorns op hun kop krijgen.

Na głowach mogą im wyrosnąć rogi.

...door hun geroep te naderen.

który kieruje się ich nawoływaniami.

Ja, kijk. Al hun gereedschap.

Różne narzędzia.

Hun gecombineerde zwaartekrachten creëren springtij...

Ich sumujące się siły grawitacji tworzą pływ syzygijny,

Nachtcamera's onthullen hun geheime wereld.

Wysokoczułe kamery odsłaniają ich sekretny świat.

De moeilijkheden zijn hun bekend.

Oni są świadomi jakie są trudności.

Maar hun verzoek wordt genegeerd

ich wezwania zostały zignorowane

Ouders houden van hun kinderen.

Rodzice kochają swoje dzieci.

Al hun geheimen werden onthuld.

Wszystkie ich tajemnice zostały ujawnione.

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.

- Dzieci powinny słuchać rodziców.
- Dzieci powinny być posłuszne rodzicom.

Hij is hun enige kind.

- On jest ich jedynym dzieckiem.
- On jest ich jedynakiem.

De dieven verdeelden hun buit.

Złodzieje podzielili łup.

Ze gehoorzaamden hun ouders niet.

Oni nie słuchali się rodziców.

Ze kunnen hun angst overwinnen.

- Mogą przezwyciężyć swój strach.
- Mogą pokonać swój strach.

De meisjes eten hun sandwiches.

Dziewczyny jedzą ich kanapki.

Het stel verbrak hun verloving.

Para zerwała swoje zaręczyny.

Hun huwelijk vindt morgen plaats.

Ich ślub będzie jutro.

Al hun inspanningen waren tevergeefs.

Wszystkie jego wysiłki były daremne.

Nu ze hun hun primaire sector wilden behouden, wilden ze het goed doen.

Teraz musieli utrzymać swoje pierwotne w sektorze, chcieli to zrobić dobrze.

Wat deze prachtige sluipmoordenaars nog gevaarlijker maakt... ...is hun vermogen hun aanwezigheid te verbergen.

Ci piękni zabójcy są tym groźniejsi, że potrafią się ukrywać.

En vervloekt om hun slome levensstijl,

i potępia ich błogie życie,

Die willen toch hun nachtkijker meenemen?

zechce zabrać nowe gogle noktowizyjne?

Maar vandaag wordt hun weg geblokkeerd.

Ale dziś ich droga jest zablokowana.

Hun dramatische vertoning is perfect getimed.

Ich dramatyczne przedstawienie jest doskonale skoordynowane.

Maar je volgt hun regels. -Nee.

- Działasz według ich zasad. - Nie.

Ze bedekten hun wetenschappers met geld.

Zasypali swoich naukowców pieniędzmi.

Omdat ze hun gezin moeten onderhouden.

aby zapewnić utrzymanie swoim rodzinom.

Ze hebben hun ouders bezocht gisteren.

Wczoraj odwiedzili swoich rodziców.

Extreem harde muziek onderbrak hun gesprek.

Bardzo głośna muzyka przerwała ich konwersację.

De konijnen staken hun snuitjes uit.

Króliki wysunęły pyszczki.

Vogels maken hun nesten in bomen.

Ptaki wiją gniazda wśród drzew.

Je had hun gezichten moeten zien.

Powinieneś był widzieć ich twarze.

Ze hebben hun zoon John genoemd.

Nazwali swojego syna John.

Zij gehoorzamen hun ouders niet altijd.

Oni nie zawsze słuchają się swoich rodziców.

Weinig politici geven hun fouten toe.

Niewielu polityków przyznaje się do błędów.

50% van hun geld komt van de overheid, 25% van hun eigen inkomen en de

50% ich pieniędzy pochodzi od rządu, 25% z własnych dochodów uniwersytetu i

Hun vacht heeft gleuven die vocht aantrekken

Ich futro ma bruzdy zbierające wilgoć

Met hun kop achteruit en lichaam opgerold...

Gdy odwracają głowę w ten sposób i są zwinięte,

Elke nacht patrouilleren ze in hun leefgebied.

Co noc patrolują swój dom.

De meeste vuurvliegjes flitsen met hun lichten.

Większość świetlików miga swoimi światełkami.

Subsidies, zodat boeren hun velden kunnen moderniseren.

granty, aby rolnicy mogli je modernizować pola.

De naam van hun zoon is John.

Ich syn ma na imię John.

Sommige mensen eten sushi met hun handen.

Niektórzy jedzą sushi rękami.

Hij moest zich onderwerpen aan hun beslissing.

Musiał się podporządkować ich decyzji.

Hun oudste dochter is nog niet getrouwd.

Ich najstarsza córka nie jest jeszcze zamężna.

- Hij ontkende dat hij iets wist over hun plannen.
- Hij ontkende iets te weten over hun plannen.

Zaprzeczyła, jakoby wiedziała cokolwiek o ich planach.

Zo spectaculaire resultaten behaalden in hun economische ontwikkeling,

sprawdziło się tak spektakularnie dobrze podczas rozwoju gospodarczego

Dat hun kinderen geen beter leven zullen hebben.

że ich dzieci będą wieść lepsze życie.

Wordt het daadwerkelijk opnieuw in hun bloed opgenomen

absorbują go do krwioobiegu

Hun levens ondersteboven keren bespaart nog meer energie.

Odwracając swoje życie do góry nogami oszczędzają więcej energii.

Hun kleine aantal was eigenlijk een grote verrassing.

Jak małej? Było to właściwie wielką niespodzianką.

Door hem vast te lijmen op hun pels.

przyklejając je do ich futra.

Wat ons constant herinnerde aan hun ongekende macht.

jakby nieustannie przypominały o swojej niewyobrażalnej mocy.

Oude stammen geloofden dat hun hoorns vijanden weghielden.

Pradawne plemiona wierzyły, że noszenie rogu chroni przed wrogami.

Ondergaan hun operaties liever met narcose dan zonder.

wolałoby operację pod narkozą niż bez.

Schorpioenen hebben een dunne laag om hun exoskelet...

Skorpiony mają cienką warstwę pokrywającą ich egzoszkielet,

Vissers hebben vooral interesse in hun adductie spieren,

Rybaków najbardziej interesują ich mięśnie odwodzące,

Schorpioenen hebben een dunne laag om hun exoskelet...

Skorpiony mają cienką warstwę pokrywającą ich egzoszkielet,

Men dacht dat hun activiteiten bij zonsondergang stopten.

Sądzono, że o zachodzie słońca ich aktywność ustaje.

Ze doden 90% van hun prooien 's nachts.

Dziewięćdziesiąt procent polowań lwów odbywa się w nocy.

Infraroodlicht, onzichtbaar voor de apen, onthult hun toplocatie.

Światło podczerwone, niewidoczne dla małp, odsłania ich wysokie siedliska.

...kunnen we niet voorspellen wat hun toekomst brengt.

Nie sposób przewidzieć, co przyniesie przyszłość.

...de onorthodoxen die niet... Die hun hersenen gebruikten...

Tymi mniej radykalnymi, którzy nie... Którzy użyli pomyślunku

Dan krijgen zij een deel van hun rijkdom.

Część fortuny trafi do nich.

Het maakt het moeilijker hun moeder te volgen.

Trudniej jest podążać za wezwaniami matki.

Ondanks de kou is hun voedselvoorraad niet bevroren.

Pomimo zimna ich zapasy jedzenia nie zamarzły.

Restjes zullen hun honger niet lang kunnen stillen.

Resztki nie zaspokoją głodu na długo.

Te donker en ze zien hun prooi niet.

Za ciemno – nie zobaczą ofiary.