Translation of "Getrouwd" in Polish

0.017 sec.

Examples of using "Getrouwd" in a sentence and their polish translations:

- Ben je getrouwd?
- Bent u getrouwd?

- Jesteś żonaty?
- Czy pan jest żonaty?
- Czy jesteś mężatką?
- Jesteś mężatką?

Is zij getrouwd?

Czy jest zamężna?

We zijn getrouwd.

Jesteśmy małżeństwem.

Ik ben getrouwd.

- Jestem zamężna.
- Jestem mężatką.

Ze zijn getrouwd.

Pobrali się.

Wanneer ben je getrouwd?

- Kiedy się ożeniłeś?
- Kiedy wyszłaś za mąż?

Wij zijn niet getrouwd.

Nie jesteśmy małżeństwem.

Ze is niet getrouwd.

Jest niezamężna.

Ze zijn 4 jaar getrouwd.

Są małżeństwem od czterech lat.

Allebei mijn broers zijn getrouwd.

Obaj moi bracia mają żony.

- Ze is getrouwd toen ze zeventien was.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

Wyszła za mąż w wieku siedemnastu lat.

- Hoe wist ge dat hij getrouwd is?
- Hoe wist je dat hij getrouwd was?

Skąd wiesz, że ma żonę?

- Ik ben getrouwd.
- Ik ben gehuwd.

- Jestem zamężna.
- Jestem mężatką.

Ze is getrouwd met een muzikant.

Wyszła za muzyka.

Uiteindelijk is ze met hem getrouwd.

- W końcu wyszła za niego.
- Ostatecznie za niego wyszła.
- Ostatecznie skończyła wychodząc za niego za mąż.

Ik ben acht jaar geleden getrouwd.

Ożeniłem się osiem lat temu.

Zij is getrouwd met een buitenlander.

Ona wyszła za obcokrajowca.

Ze zijn zes maanden geleden getrouwd.

Wzięli ślub pół roku temu.

Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Tom en Mary zijn afgelopen voorjaar getrouwd.

Tom i Mary pobrali się zeszłej wiosny.

Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Jest żonaty i ma troje dzieci.

Hun oudste dochter is nog niet getrouwd.

Ich najstarsza córka nie jest jeszcze zamężna.

- Ik ben niet getrouwd.
- Ik ben ongehuwd.

- Nie jestem mężatką.
- Nie jestem żonaty.

Anna is getrouwd buiten weten van haar ouders.

Anna wzięła ślub bez wiedzy rodziców.

Een van mijn neven is met een romanschrijfster getrouwd.

Jedna z moich kuzynek ma męża pisarza.

Mijn zus is getrouwd met haar klasgenoot van de middelbare school.

Moja siostra wyszła za kolegę z liceum.

Als ze met je getrouwd was geweest, zou ze nu heel gelukkig zijn.

Gdyby za ciebie wyszła, byłaby teraz szczęśliwa.