Translation of "Zeventiende" in Chinese

0.002 sec.

Examples of using "Zeventiende" in a sentence and their chinese translations:

- Hij verliet de middelbare school met zeventien jaar.
- Op zijn zeventiende verliet hij de middelbare school.

他十七歲的時候離開了高中。