Translation of "Zeventiende" in English

0.003 sec.

Examples of using "Zeventiende" in a sentence and their english translations:

Ze is op haar zeventiende getrouwd.

She got married at seventeen.

- Ze is getrouwd aan zeventien jaar.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

- She got married at the age of seventeen.
- She got married at the age of 17.
- She got married at seventeen.

- Ze is getrouwd toen ze zeventien was.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

She got married at the age of seventeen.

- Hij verliet de middelbare school met zeventien jaar.
- Op zijn zeventiende verliet hij de middelbare school.

He left high school at seventeen.

Ik werd ondergebracht in een aangename kostschool te Edinburgh waar ik tot mijn zeventiende jaar verbleef.

I was placed in a comfortable boarding establishment at Edinburgh, and there I remained until I was seventeen years of age.

- Ze is getrouwd aan zeventien jaar.
- Ze is getrouwd toen ze zeventien was.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

- She got married at the age of seventeen.
- She got married at the age of 17.
- She got married at seventeen.

- Hij verliet de middelbare school met zeventien jaar.
- Hij verliet de middelbare school op de leeftijd van zeventien jaar.
- Op zijn zeventiende verliet hij de middelbare school.

He left high school at seventeen.