Translation of "Moe" in Japanese

0.091 sec.

Examples of using "Moe" in a sentence and their japanese translations:

- Ben je moe?
- Bent u moe?
- Zijn jullie moe?

- 疲れましたか。
- 君は疲れた?
- 疲れた?
- 疲れちゃったの?
- 疲れたの?

- Ik ben moe.
- Ik ben moe!

- 疲れているんだ。
- 眠い!

- Je bent vast moe.
- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

- 君は疲れていますね。
- お疲れでしょうね。
- 疲れたのね。
- 疲れてるんでしょ。

- Ben je niet moe?
- Bent u niet moe?
- Zijn jullie niet moe?

君は疲れていないのですか。

- Ik ben moe nu.
- Ik ben nu moe.

- わたしは疲れている。
- 今、疲れてるの。

- Ben je niet moe?
- Bent u niet moe?

君は疲れていないのですか。

Ik was moe.

私は疲れていた。

Ik ben moe.

- 疲れているんだ。
- 疲れました。
- 疲れたよ。
- 疲れたなあ。
- 私は疲れた。
- クタクタだよ。
- 疲れた!
- 私は、疲れています。
- 疲れたなぁ。

Ik ben moe!

- 疲れたなあ。
- 疲れた!

Ben je moe?

- 疲れましたか。
- 疲れた?

Bent u moe?

疲れましたか。

- Hij raakte al snel moe.
- Hij werd snel moe.

彼はすぐに疲れた。

- Je ziet er moe uit.
- U ziet er moe uit.

- きみは疲れているようだ。
- お疲れのようですね。
- あなたは疲れているように見える。
- あなたはお疲れのようですね。

- Ik ben helemaal niet moe.
- Ik ben absoluut niet moe.

全然疲れてません。

- Waarom ben je zo moe?
- Waarom bent u zo moe?

- 何でそんなに疲れているの?
- なんでそんな疲れてんの?
- なんでそんなに疲れてるの?
- どうしてそんなに疲れてるんですか?

Hij was erg moe.

彼はとても疲れていた。

Ben je niet moe?

君は疲れていないのですか。

Bent u niet moe?

君は疲れていないのですか。

Ik ben zo moe!

すっごく疲れた。

Ik ben heel moe.

- 私はたいへん疲れている。
- 私は、とても疲れている。
- ひどく疲れていてね。
- とても疲れた。

Ik was erg moe.

私はとても眠かった。

We waren allemaal moe.

- 私たちは全員疲れていた。
- 私たちはみんな疲れていた。

Ik voel me moe.

疲れたよ。

Je bent moe, nietwaar?

君は疲れていますね。

Zijn jullie niet moe?

みんな眠くないの?

Ben je nu moe?

今、疲れていますか?

Nee, ik ben moe.

いいえ、眠いです。

Was je gisteravond moe?

- あなたは昨晩疲れていましたか。
- 昨夜は疲れてたの?

Wat ben ik moe.

疲れたなあ。

Mijn ogen zijn moe.

- 目が疲れました。
- 目が疲れています。

Je bent vast moe.

- お疲れでしょうね。
- 眠いんでしょ。

Hij wordt snel moe.

彼は疲れやすい。

We waren erg moe.

私たちはとても疲れていた。

Ik ben moe vandaag.

今日は疲れたな。

- Hij is moe van het lezen.
- Hij is het lezen moe.

- 彼は読書に飽きた。
- 彼は本を読むのに飽きた。

- Ik ben het schrijven moe.
- Ik ben moe van het schrijven.

私は書くことに飽きた。

- Je ziet er erg moe uit.
- U ziet er erg moe uit.
- Jullie zien er erg moe uit.

- 君はとても疲れているように見える。
- あなたはとても疲れているようにみえます。
- すごく疲れてるみたいだね。

- Jij bent moe en ik ook.
- U bent moe en ik ook.

君は疲れている、そして私も疲れている。

- Hoezo ben je zo moe vandaag?
- Waarom zijn jullie zo moe vandaag?

- なぜあなたは今日そんなに疲れているのですか。
- どうしてあなたは今日そんなに疲れてるの?

De hele bemanning was moe.

乗務員は皆疲れていた。

Ik ben erg moe vandaag.

今日は本当に疲れたよ。

Ik was heel moe vandaag.

今日はとても疲れた。

Ik ben vandaag ook moe.

今日もとても眠い。

Ik ben een beetje moe.

少し疲れた。

Hij ziet er moe uit.

彼は疲れているように見える。

Ze ziet er moe uit.

- 彼女は疲れているように見える。
- 彼女疲れてそうね。

Waarom ben je zo moe?

- 何でそんなに疲れているの?
- なんでそんなに疲れてるの?

Ik ben absoluut niet moe.

- 少しも疲れてないよ。
- 全然疲れてません。

Waarom ben ik zo moe?

なんでこんなに疲れてるんだろう。

Ik ben niet te moe.

僕はあまり疲れてない。

Ik ben nu erg moe.

今は疲れ果てています。

Ze voelde zich nogal moe.

彼女はいくぶん疲れを感じていた。

Ik ben al zijn klachten moe.

彼の不公平にはもううんざりしてしまう。

Ik was moe van het werk.

私は仕事で疲れていた。

Ze waren moe van het wachten.

彼らは待つことに飽きがきていた。

Je ziet er erg moe uit.

君はとても疲れているように見える。

"Ben je moe?" "Nee, helemaal niet."

「疲れたか」「いいや、ちっとも」

Jij bent moe en ik ook.

君は疲れている、そして私も疲れている。

U ziet er erg moe uit.

あなたはとても疲れているようにみえます。