Translation of "Getrouwd" in Japanese

0.020 sec.

Examples of using "Getrouwd" in a sentence and their japanese translations:

- Ben je getrouwd?
- Bent u getrouwd?

結婚していますか。

Ze zijn getrouwd.

二人は結婚した。

Is Tom getrouwd?

トムって結婚してるの?

Is zij getrouwd?

彼女は結婚していますか。

We zijn getrouwd.

私たちは結婚している。

Ik ben getrouwd.

私は結婚しています。

Ze is niet getrouwd.

彼女は結婚していません。

Ze waren al getrouwd.

彼らは既に結婚していた。

Wanneer ben je getrouwd?

- いつ結婚したの?
- いつ結婚なさったのです?

Ze is al getrouwd.

彼女はもう既に結婚しています。

- Ze is getrouwd aan zeventien jaar.
- Ze is getrouwd toen ze zeventien was.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

彼女は17歳の時に結婚した。

- Ze is getrouwd aan zeventien jaar.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

彼女は17歳の時に結婚した。

Ze zijn tien jaar getrouwd.

- 彼らは10年間ずっと結婚している。
- 彼らは、結婚してから10年になる。
- 彼らが結婚してから10年になる。
- 彼らは結婚して10年になる。

We zijn vijf jaar getrouwd.

結婚して五年になります。

Ze zijn 4 jaar getrouwd.

彼らが結婚して4年になります。

Mijn zus is eindelijk getrouwd.

とうとう私の姉は結婚した。

Allebei mijn broers zijn getrouwd.

私の兄は2人とも結婚している。

Ze is met hem getrouwd.

彼女は彼と結婚した。

- Ze is getrouwd toen ze zeventien was.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

彼女は17歳の時に結婚した。

Hij is getrouwd voor het geld.

- 彼は金に目がくらんで結婚した。
- 彼は財産目当てで結婚した。

Ze zijn zes maanden geleden getrouwd.

彼らは6ヶ月前に結婚した。

Ze is op haar zeventiende getrouwd.

彼女は17歳の時に結婚した。

Ze is getrouwd met een muzikant.

彼女は音楽家と結婚した。

- Ik ben getrouwd.
- Ik ben gehuwd.

私は結婚しています。

Uiteindelijk is ze met hem getrouwd.

彼女は結局彼と結婚することになった。

Je bent niet getrouwd, of wel?

ご結婚はまだですよね? 違いますか?

Ik ben acht jaar geleden getrouwd.

私は8年前に結婚しました。

We zijn zeven jaar geleden getrouwd.

私たちは結婚して7年になります。

Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

- 彼は結婚していて2人の子供がある。
- 彼は既婚者で二人の子持ちだ。

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

私は結婚していて子どもが二人いる。

Ze is getrouwd toen ze 25 was.

彼女は25歳で結婚した。

Haar oudere zus is afgelopen maand getrouwd.

彼女の姉は先月結婚した。

Tom en Mary zijn afgelopen voorjaar getrouwd.

- トムとメアリーは去年の春に結婚した。
- トムとメアリーは今年の春に結婚した。
- トムとメアリーはこの春結婚した。

Tom en Maria zijn in oktober getrouwd.

トムとメアリーは10月に結婚したんだよ。

Hoe wist ge dat hij getrouwd is?

彼が結婚しているとどうしてわかったんですか。

- Ze is met hem getrouwd.
- Ze trouwde hem.

彼女は彼と結婚した。

Dit is de kerk waarin we getrouwd zijn.

ここは私達が結婚した教会です。

Ik vraag me af of hij getrouwd is.

彼は結婚しているのかしら。

- Ze trouwden op kerstavond.
- Ze zijn op kerstavond getrouwd.

- 彼らはクリスマスイヴに結婚した。
- 二人はね、クリスマスイブに結婚したんだよ。

Wat ook de reden is, ze zijn niet getrouwd.

理由はなんにせよ彼らは結婚しなかった。

Een van mijn neven is met een romanschrijfster getrouwd.

私のいとこのひとりは小説家と結婚している。

Om de waarheid te zeggen, we zijn vorig jaar getrouwd.

- 実を言うと、私達は昨年結婚しました。
- 実は、私たちは昨年結婚しました。

Ik wou dat ik met een andere man getrouwd was.

別の男性と結婚すればよかったのになあ。

Yumiko is afgelopen juni getrouwd met een jeugdvriend van haar.

ゆみこはこの前の6月に、子供時代の友人と結婚した。

Heb je er spijt van dat je met me getrouwd bent?

私と結婚したこと後悔してない?

Mijn zus is getrouwd met haar klasgenoot van de middelbare school.

私の姉は高校時代の同級生と結婚しました。

Afgaand op hoe ze spraken, veronderstelde ik dat ze getrouwd waren.

彼らの話し振りから、私は彼らが結婚していると推測した。

In onze cultuur kunnen we niet met twee vrouwen tegelijk getrouwd zijn.

我々の文化では、同時に2人の女性と結婚している事は出来ない。

In onze cultuur kun je niet tegelijk met twee vrouwen getrouwd zijn.

我々の文化においては、あなたは同時に二人の女性と婚姻することはできない。

Julie was getrouwd met Napoleons broer Joseph, wat betekent dat Bernadotte ... nu familie was.

ジュリーはナポレオンの兄弟ジョセフと結婚しました。つまり、ベルナドッテは今や家族でした。

- Ze waren jong toen ze trouwden.
- Zij zijn getrouwd toen ze nog jong waren.

彼らは若くして結婚した。

- Voor zover ik weet is zij nog altijd niet gehuwd.
- Voor zover ik weet, is zij nog niet getrouwd.

私の知っている限りでは、彼女はまだ結婚していません。