Translation of "Dankbaar" in Japanese

0.003 sec.

Examples of using "Dankbaar" in a sentence and their japanese translations:

- Ik ben erg dankbaar voor je hulp.
- Ik ben erg dankbaar voor uw hulp.

あなたの援助に大変感謝しています。

Je buren zullen je dankbaar zijn.

近所の人からも感謝されるでしょう

Ik vind het niet bepaald dankbaar.

とても恩知らずだと思うのです

En ik ben jullie zo dankbaar.

皆さんにも とても感謝しています

Hij was dankbaar voor uw hulp.

彼はあなたの手助けに感謝していた。

Ik was dankbaar voor zijn vriendelijkheid.

彼の親切を感謝した。

Ik ben dankbaar voor de uitnodiging.

- 招待してくれてありがとう。
- 呼んでいただきましてありがとうございます。
- ご招待いただきありがとうございます。
- お招きいただきどうもありがとうございます。
- お招きいただき、ありがとうございました。

Ben ik ongelooflijk dankbaar voor het leven,

私は命を とても有難く思っていますが

En dat hij dankbaar was dat ze zoveel geduld had.

彼女の忍耐強さに 感謝していると教えてくれました