Translation of "Boord" in Japanese

0.003 sec.

Examples of using "Boord" in a sentence and their japanese translations:

Allemaal aan boord!

- 皆さんお乗りください。
- ご乗車願います!

Welkom aan boord!

- 本日は御搭乗頂きありがとうございます。
- 本日はお乗りいただきありがとうございます!
- ご搭乗ありがとうございます。
- ご乗車ありがとうございます。

Ik ben aan boord gegaan.

私は乗船した。

Zijn alle passagiers aan boord?

乗客は皆乗りましたか。

Ze worden dan aan boord geworpen,

甲板に投げ出されます

Hij is aan boord van het schip.

彼はその船に乗っている。

- Ik ben aan boord gegaan.
- Ik ben ingestapt.

私は乗船した。

Om tien uur zijn we aan boord gegaan.

私たちは10時に乗り込んだ。

- Zijn alle passagiers al ingestapt?
- Zijn alle passagiers al aan boord?

お客様は皆もうお乗りになりましたか。

- Is er een geneesheer in het vliegtuig?
- Is er een arts aan boord?

お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか。