Translation of "Onderteken" in French

0.004 sec.

Examples of using "Onderteken" in a sentence and their french translations:

Onderteken dit.

- Signe ça.
- Signez ceci.

Onderteken deze cheque.

Endosse ce chèque.

- Teken niets!
- Onderteken niets!

Ne signe rien !