Translation of "Een" in English

0.010 sec.

Examples of using "Een" in a sentence and their english translations:

- Een ogenblikje.
- Een moment!
- Momentje!
- Een minuut.

- Just a minute.
- Just a moment.

een man, een vrouw,

a man, a woman,

- Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.
- Een regenboog is een natuurfenomeen.

A rainbow is a natural phenomenon.

Een roos is een bloem, en een duif is een vogel.

- The rose is a flower and the dove is a bird.
- A rose is a flower and a dove is a bird.

Een taal is een dialect met een leger en een vloot.

- A language is a dialect with an army and navy.
- A language is a dialect with an army and a navy.

Een haai is een vis, terwijl een dolfijn een zoogdier is.

A shark is a fish while a dolphin is a mammal.

Een mix tussen een antiloop... ...en een geit.

It's like a mix between an antelope... and, I suppose, a goat.

Een vijand van een vijand is een vriend.

An enemy of an enemy is a friend.

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!
- Wat een lastpak!

- What an asshole!
- What a plonker!
- What a dick!
- What a prick!
- What a jerk!

- Een manlijke krokodil vrat een teef.
- Een manlijke krokodil at een teef op.
- Een mannetjeskrokodil vrat een teef op.

A male crocodile ate a female dog.

In een een-op-een strijd tegen een mens wint hij zeker.

[Leif] In a one-on-one competition against a human, there is really no match.

- Wacht eventjes.
- Wacht een beetje.
- Wacht een minuut.
- Een moment!
- Een minuut.

- Just a moment ...
- Wait a minute.
- Hang on a minute.
- Just a moment.

- Een draak is een schepsel van fantasie.
- Een draak is een fantasiedier.

A dragon is a creature of fancy.

een slaapgroep en een slaaptekortgroep.

a sleep group and a sleep deprivation group.

Een Goudlokjesmaan rond een Goudlokjesplaneet --

A "Goldilocks" moon around a "Goldilocks" planet --

een mannelijke en een vrouwelijke.

the male and the female.

Een centimeter is een lengtemaat.

A centimeter is a unit of length.

Een jongen of een meisje?

Is it a boy or a girl?

Een leeuw is een dier.

- The lion is an animal.
- A lion is an animal.

Een overwinning is een overwinning!

A win is a win!

Een gans is een watervogel.

A goose is a water bird.

Een amoebe is een protozoön.

- An amoeba is animalcular.
- An amoeba is a protozoan.

Een dolfijn is een zoogdier.

A dolphin is a mammal.

Een vluchtelingenkamp is een nachtmerrie.

A refugee camp is a nightmare.

Een vraag is een antwoord.

A question is an answer.

Een moeder is een vrouw.

My mother is a woman.

Een horzel is een insect.

A botfly is an insect.

Een vader is een man.

My father is a man.

Een zweer is een ontsteking.

An ulcer is an inflammation.

Een zeug is een vrouwtjesvarken.

A sow is a female pig.

Een mens is een dier.

A human is an animal.

Wil je een een paraplu?

Do you want an umbrella?

Je hebt een emmer, een dweil of een pomp.

you've got a bucket, a mop or a plunger.

Ik zag een wolf, een vos en een konijn.

I saw a wolf, a fox and a rabbit.

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!

What a prick!

Een vriend van een vriend is ook een vriend.

The friend of a friend is also a friend.

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

- What a jerk!
- What a jerk.

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een lastpak!

What a bore!

Er zijn 3 slaapkamers, een keuken, een eetkamer, een salon en een badkamer.

There are three bedrooms, a kitchen, a dining room, a living room, and a bathroom.

Is dat een vrouw met een baard of een man met een vrouwenlichaam?

Is she a woman with a beard or a man with a woman's body?

Een cijfer is voor een getal, wat een letter is voor een woord.

Digits are to numbers what letters are to words.

- Heb je een hond of een kat?
- Hebben jullie een hond of een kat?
- Hebt u een hond of een kat?

Do you have a dog or a cat?

- Een goed geweten is een zacht oorkussen.
- Een zuiver geweten is een allerzachtst kussen.

The softest pillow is a clear conscience.

- Tom heeft een foto van een vlieghaven.
- Tom heeft een foto van een luchthaven.

- Tom has a photo of an airport.
- Tom has a photo from an airport.

- Dit is een foto van een luchthaven.
- Dit is een foto van een vliegveld.

This is a picture of an airport.

Wat is een taal? Het is een dialect met een leger en een marine.

What is a language? It's a dialect with an army and a navy.

- Ben je een man of een spin?
- Bent u een man of een spin?

Are you a man or a spider?

- Ik heb een foto van een luchthaven.
- Ik heb een foto van een vliegveld.

I have a picture of an airport.

Of een restaurant op een boot met een schitterend uitzicht.

or a restaurant on a boat with a gorgeous view.

Wilt u een kamer met een bad of een douche?

Would you like a room with a bath or a shower?

- Mijn moeder is een vrouw.
- Een moeder is een vrouw.

My mother is a woman.

- Wacht een beetje.
- Wacht eens even.
- Een moment!
- Een minuut.

- Wait a minute.
- Wait a minute!

Ik wil een blauwe, een rode en een zwarte potlood.

I want a blue, a red and a black pencil.

Probeer een hond, een kat of een haan te krijgen.

Try getting a dog, a cat or a chicken.

En nog een, en nog een...

And then more and more and more...

Zoals een sleutel in een slot.

Much like a lock and key.

...een gewone burger en een boer...

an ordinary citizen, a field worker,

Hier een mannetje en een vrouwtje.

Here you see a male and a female.

Een pulsar is een enorme stralingsbron.

It's blasting out radiation.

Een rockconcert is een goed voorbeeld.

A very good example is a rock concert.

Een mens is een denkend riet.

Man is a thinking reed.

- Bel een ziekenwagen.
- Bel een ambulance.

- Call an ambulance.
- Call an ambulance!

Een hond is een intelligent dier.

A dog is a clever animal.

Een maansverduistering is een zeldzaam fenomeen.

An eclipse of the moon is a rare phenomenon.

Een vos is een wild dier.

A fox is a wild animal.

- Een cola, alsjeblieft.
- Een cola, alstublieft.

A coke, please.

Een wolk is een massa damp.

A cloud is a mass of vapor.

Een computer is een ingewikkelde machine.

A computer is a complex machine.

Een aap beklimt een hoge boom.

A monkey is climbing up a tall tree.

Een majoor staat boven een kapitein.

A major is above a captain.

- Wat een ramp!
- Wat een catastrofe!

- What a disaster!
- What a catastrophe!

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

- What a jerk!
- What a jerk.