Translation of "Duur" in Chinese

0.014 sec.

Examples of using "Duur" in a sentence and their chinese translations:

Wat duur!

太贵了!

Te duur!

太貴了!

- Dat is te duur!
- Dat is te duur.

- 太贵了!
- 太贵了吧!
- 太貴了!
- 这太贵了。

Auto's zijn duur.

车子很贵。

Gerechtigheid is duur.

公正的代价很高。

Dat is te duur!

太贵了吧!

Zijn de treinkaartjes duur?

火车票贵吗?

Frambozen zijn heel duur.

覆盆子很貴。

Dat is te duur.

这太贵了。

Hoe duur is het?

它多貴?

Deze laarzen zijn duur.

這些靴子很貴。

- Dat is te duur!
- Het is te duur.
- Het kost te veel.

- 太贵了吧!
- 这太贵了。

Die auto is erg duur.

那辆汽车真的很贵。

Dat restaurant is te duur.

那个店的菜太贵。

In Japan wonen is duur.

生活在日本很昂貴。

Waarom kocht je zo'n duur woordenboek?

为什么你买了一本那么贵的词典?

Deze mobiele telefoon is heel duur.

这只手机实在是太贵了。

Die schoenen lijken me te duur.

我觉得那些鞋子太贵了。

Wat ze kocht was heel duur.

她買的東西很昂貴。

Dit televisietoestel is groot en duur.

這台電視機又大又貴。

De oorzaken van kanker onderzoeken is zeer duur.

有關癌症成因的研究耗費頗巨。

Het probleem is, dat zonne-energie te duur is.

問題是, 太陽能太貴了。

Het was niet zo duur als ik had verwacht.

它沒有我想像的那麼貴。

Deze koekjes zijn niet duur, maar ze smaken uitstekend.

这些曲奇不贵但味道很好。

- Die gitaar is zo duur dat ik hem niet kan kopen.
- Die gitaar is zo duur dat ik ze niet kan kopen.

那把吉他太贵了,我买不起。

- Ik kan het mij niet veroorloven om in zo'n duur restaurant te eten.
- Ik kan het mij niet veroorloven in zo een duur restaurant te eten.

我吃不起这么贵的餐馆。

Steeds wanneer ik iets vind dat me bevalt, is het te duur.

每次我发现什么我喜欢的东西,都太贵了。