Translation of "Rápido" in Turkish

0.032 sec.

Examples of using "Rápido" in a sentence and their turkish translations:

- ¡Ven rápido!
- Vení rápido.

Çabuk gel!

- ¡Ven rápido!
- ¡Vení rápido!

Çabuk gelin.

¡Rápido!

Çabuk!

Actúan muy rápido y rápido

çok seri ve hızlı hareket ederler

- Estás conduciendo demasiado rápido.
- Conduces demasiado rápido.
- Manejás demasiado rápido.
- Conducís demasiado rápido.
- Manejas demasiado rápido.
- Estás manejando demasiado rápido.
- Conducís muy rápido.
- Manejás muy rápido.
- Manejás muy deprisa.
- Conducís muy deprisa.

Çok hızlı sürüyorsun.

- Nadas muy rápido.
- Nadan muy rápido.

Çok hızlı bir şekilde yüzüyorsun.

- Venga acá, rápido.
- Ven aquí, rápido.

Çabucak buraya gel.

- Conduces demasiado rápido.
- Manejás demasiado rápido.
- Conducís demasiado rápido.
- Conducís muy rápido.
- Manejás muy rápido.
- Manejás muy deprisa.
- Conducís muy deprisa.

Çok hızlı sürüyorsun.

Escalamos rápido.

Çok hızlı tarama yapıyoruz.

¡Oscurece rápido!

Hava hızla kararıyor!

¡Vamos rápido!

Hızlı gidiyoruz!

Oscurece rápido.

Hava hızla kararıyor.

Almorcé rápido.

Ben çabucak öğle yemeği yedim.

Captás rápido.

Çabucak anlıyorsun.

¡Más rápido!

Acele et.

Camina rápido.

O, hızlı yürür.

Vístete rápido.

Çabucak giyin.

Aprendo rápido.

Ben hızlı bir öğreniciyim.

Hazlo rápido.

Onu çabuk yap.

Corre rápido.

O, hızlı koşar.

Llegaste rápido.

Buraya çabuk ulaştın.

Hablas rápido.

Sen hızlı konuşuyorsun.

¡Qué rápido!

Ne kadar çabuk!

¡Rápido, ayúdame!

Acele edin, yardım edin.

¡Vamos! ¡Rápido!

Haydi! Çabuk!

Hablo rápido.

Ben hızlı konuşuyorum.

Hágalo rápido.

Onu çabucak yapın.

- Él corre muy rápido.
- Corre muy rápido.

- O çok hızlı çalışır.
- O çok hızlı koşar.
- Çok hızlı koşar.

- Ven aquí, ¡rápido!
- Vení rápido.
- Ven deprisa.

Buraya gel, çabuk!

- Estás conduciendo muy rápido.
- Estás conduciendo demasiado rápido.
- Estás manejando demasiado rápido.
- Usted está manejando muy rápido.

Çok hızlı sürüyorsun.

- Él aprende rápidamente.
- Él aprende rápido.
- Aprende rápido.

O hızlı öğrenir.

- ¿Puedes ir más rápido?
- ¿Podéis ir más rápido?

Daha hızlı gidebilir misin?

- Tom se mejoró muy rápido.
- Tom se recuperó muy rápido.
- Tom mejoró muy rápido.

Tom çok çabuk iyileşti.

Igual de rápido,

Ve yine o anda

Bien, destripémosla rápido.

Pekâlâ, hemen temizleyelim.

Decidan rápido. Vamos.

Çabuk karar verin. Hadi.

Intenta decidirte rápido.

Kısa sürede karar vermeye çalış.

Intenté correr rápido.

Ben hızlı koşmak için gayret ettim.

Te recuperaste rápido.

- Hızlı bir şekilde iyileştin.
- İyileşiverdin.

Hablas tremendamente rápido.

Çok hızlı konuşuyorsun.

Habla demasiado rápido.

O çok hızlı konuşur.

¡Qué rápido escribes!

Ne hızlı yazıyorsun!

Lynn corre rápido.

Lynn hızlı koşar.

Eso fue rápido.

O hızlı oldu.

¡Ve más rápido!

Daha hızlı git!

Ella aprende rápido.

O hızlı bir öğrenci.

Estoy creciendo rápido.

Hızlı büyüyorum.

Terminemos esto rápido.

Bunu hızlıca sonlandıralım.

Él habla rápido.

O hızlı konuşur.

Conduces demasiado rápido.

Çok hızlı sürüyorsun.

Conduce más rápido.

Daha hızlı sür.

Tom es rápido.

Tom hızlı.

Tom aprende rápido.

Tom hızlı öğrenir.

Corrí muy rápido.

Çok hızlı koştum.

¿Voy demasiado rápido?

Çok hızlı gidiyor muyum?

Es demasiado rápido.

Bu çok hızlı.

Tom habla rápido.

Tom hızlı konuşur.

Debemos actuar rápido.

- Hızlı hareket etmeliyiz.
- Hızlı hareket etmek zorundayız.
- Çabuk davranmalıyız.
- Çabuk davranmak zorundayız.

Hablas muy rápido.

Çok hızlı konuşuyorsun.

Tom trabaja rápido.

Tom hızlı çalışıyor.

Tom condujo rápido.

Tom hızlı sürdü.

Es muy rápido.

Bu çok hızlı.

Ocurrió demasiado rápido.

O çok hızlı oldu.

Tom camina rápido.

Tom hızlı yürür.

Era muy rápido.

O çok hızlıydı.

Está hablando rápido.

O hızlı biçimde konuşuyor.

¿Cuán rápido corrió?

O ne kadar hızlı koştu?

Habla increíblemente rápido.

O inanılmaz hızlı konuşuyor.

Fue bastante rápido.

O gerçekten oldukça hızlıydı.

Tom anda rápido.

Tom hızlı yürüyor.

Betty conduce rápido.

- Betty hızlı araba sürer.
- Betty hızlı sürer.

Corres muy rápido.

Çok hızlı koşarsın.

¿Puedes correr rápido?

Hızlı koşabilir misin?

Vamos, responde rápido.

Haydi, çabuk cevap ver.

Ella habló rápido.

O, hızlı şekilde konuştu.

¡Actúa más rápido!

Daha hızlı hareket et!

Ocurrió tan rápido.

Çok hızlı oldu.

Y de nuevo porque se mueve rápido y rápido

ve yine seri ve hızlı hareket ettiği için

- Puedo nadar muy rápido.
- Yo puedo nadar muy rápido.

Ben çok hızlı yüzebilirim.

- Ken debe correr rápido.
- Ken tiene que correr rápido.

Ken hızlı koşmalıdır.

- No fue lo suficientemente rápido.
- No era lo suficientemente rápido.

O yeterince hızlı değildi.

- Caminá lo más rápido posible.
- Camina lo más rápido posible.

Mümkün olduğunca hızlı yürüyün.