Translation of "Hacer" in Polish

0.024 sec.

Examples of using "Hacer" in a sentence and their polish translations:

- ¿Qué quieres hacer?
- ¿Qué quiere hacer?
- ¿Qué querés hacer?

Co chcesz robić?

- ¿Qué intentas hacer?
- ¿Qué vas a hacer?
- ¿Qué planeas hacer?
- ¿Qué tiene pensado hacer?

Co zamierzasz zrobić?

Hacer bibliotecas, hacer salas de conciertos,

Budowa bibliotek, sal koncertowych

hacer universidades, hacer museos es bueno,

uniwersytetów, muzeów jest dobre,

- ¿Qué debo hacer?
- ¿Qué tengo que hacer?

Co muszę zrobić?

- ¿Qué quiere hacer él?
- ¿Qué quiere hacer?

Co on chce zrobić?

- Eso lo puede hacer cualquiera.
- Cualquiera logra hacer eso.
- Cualquiera puede hacer eso.

Każdy może to zrobić.

- Hay mucho que hacer.
- Hay muchas cosas que hacer.
- ¡Hay mucho por hacer!

Jest wiele do zrobienia.

- ¿Qué tratas de hacer?
- ¿Qué estás intentando hacer?

Do czego pan zmierza?

- ¿Qué puedo hacer por usted?
- ¿Qué puedo hacer por ustedes?
- ¿Qué puedo hacer por vosotros?
- ¿Qué puedo hacer por vosotras?
- ¿Qué puedo hacer por ti?

Co mogę dla was zrobić?

- ¿Qué puedo hacer por usted?
- ¿Qué puedo hacer por ustedes?
- ¿Qué puedo hacer por vosotros?
- ¿Qué puedo hacer por vosotras?

- Co mogę dla pana zrobić?
- Co mogę dla pani zrobić?
- Co mogę dla was zrobić?

¿Sabes hacer malabares?

Czy wiesz jak żonglować?

¿Qué planeas hacer?

Co zamierzasz zrobić?

¿Qué quieres hacer?

Co chcesz robić?

¿Puedes hacer eso?

Umiesz tak?

¿Qué debería hacer?

Co mam zrobić?

Deberías hacer ejercicio.

Powinieneś uprawiać sport.

¿Algo que hacer?

Czy jest coś do zrobienia?

Déjeme hacer esto.

- Niech pan pozwoli mi to zrobić.
- Niech pani pozwoli mi to zrobić.

¿Qué queréis hacer?

Co chcecie robić?

- No sabía qué hacer.
- Ella no sabía qué hacer.

Nie wiedziała co robić.

- Tengo mucho que hacer.
- Tengo muchísimas cosas para hacer.

Mam dużo rzeczy do zrobienia.

- No sé qué hacer.
- Yo no sé qué hacer.

Nie wiem co zrobić.

- Él no sabe qué hacer.
- No sabe qué hacer.

On nie wie, co zrobić.

- ¿Qué puedo hacer por usted?
- ¿Qué puedo hacer por vosotros?
- ¿Qué puedo hacer por vosotras?

Co mogę dla was zrobić?

- Cualquiera sabe hacer eso.
- Cualquiera puede hacerlo.
- Eso lo puede hacer cualquiera.
- Cualquiera logra hacer eso.
- Todo el mundo puede hacerlo.
- Cualquiera puede hacer eso.
- Cualquiera puede hacer esto.

- Każdy może to zrobić.
- Każdy to może zrobić.

Después, ellos vuelven a hacer las cosas que deben hacer.

Potem wracają do swoich obowiązków.

- No sé qué hacer ahora.
- Ahora no sé qué hacer.

Nie wiem, co teraz robić.

- ¿Qué vas a hacer hoy?
- ¿Qué vais a hacer hoy?

Co zamierzasz dziś robić?

- ¿Tienes cosas que hacer hoy?
- ¿Hoy tienes algo que hacer?

Masz dzisiaj coś do zrobienia?

- Todavía queda mucho por hacer.
- Aún queda mucho por hacer.

Nadal sporo musi być zrobione.

Tom puede hacer muchas cosas que yo no puedo hacer.

Tom może zrobić wiele rzeczy, których ja nie mogę.

- ¿Deseas hacer cualquier otra operación?
- ¿Deseas hacer cualquier otra transacción?

Czy kontynuujesz zakupy?

- Aquí no puedes hacer eso.
- No lo puedes hacer aquí.

Nie możesz tego tutaj zrobić.

Tenemos más por hacer.

Mamy najwięcej do zrobienia.

hacer el lápiz hexagonal,

wytwarzanie ołówków sześciokątnych.

Para hacer ese sonido.

żeby stworzyć ten dźwięk.

"Debemos hacer los preparativos.

"Musimy wszystko przygotować.

¿Qué señal deberíamos hacer?

Więc jaki sygnał powinniśmy nadać?

¿Qué voy a hacer?

Co mam zrobić?

Podríamos hacer una fogata,

Moglibyśmy tu rozpalić małe ognisko.

Empecé a hacer proyectos

Zaczęłam robić projekty

¿Qué quiere hacer él?

Co on chce zrobić?

¿Puedo hacer una pregunta?

Mogę zadać pytanie?

¿Tú puedes hacer contabilidad?

Czy umiesz prowadzić księgowość?

¿Qué se debe hacer?

Co trzeba zrobić?

¿Te quieres hacer astronauta?

Chcesz zostać kosmonautą?

No sé qué hacer.

Nie wiem, co mam robić.

No pude hacer nada.

Mógłbym nic nie robić.

Tenemos que hacer algo.

Zróbmy coś.

No quiero hacer esto.

Nie chcę tego robić.

Desearía poder hacer algo.

Chciałbym móc coś zrobić.

No puedo hacer esto.

Nie mogę tego zrobić.

No necesitamos hacer eso.

Nie musieliśmy tego robić.

Tom sabe qué hacer.

Tom wie co robić.

¡Juntos lo podemos hacer!

- Razem damy radę!
- Razem możemy to zrobić!

Quiero hacer esquí acuático.

Ja chcę narty wodne.

Tom solía hacer eso.

Tom kiedyś to robił.

Siempre quise hacer eso.

Zawsze chciałem to zrobić.

Muévete sin hacer ruido.

- Bądź cicho.
- Poruszaj się cicho.
- Zrób to po cichu.
- Postaraj się być cicho.

¿Qué debería hacer Tom?

Co powinien zrobić Tom?

¿Puedo hacer una foto?

Mogę zrobić zdjęcie?

Cualquiera puede hacer esto.

Każdy to może zrobić.

Yo puedo hacer esto.

Mogę to zrobić.

¿Qué quieres hacer hoy?

Co dzisiaj robisz?

¿Lo puedo hacer enseguida?

Można to zrobić zaraz?

¿Puedo hacer algunas preguntas?

Mogę zadać kilka pytań?

Deberías hacer eso pronto.

- Powinieneś to zrobić wkrótce.
- Powinnaś to zrobić wkrótce.

¿Qué te gusta hacer?

Co lubisz robić?

Quería hacer unas llamadas.

Chciałam wykonać parę telefonów.

Necesito hacer una llamada.

Muszę zadzwonić.

Me gusta hacer windsurf.

Lubię windsurfing.

Debes hacer un esfuerzo.

Musisz się postarać.

Lo puedo hacer ahora

Mogę to teraz zrobić.

¿Qué pretenden hacer ellos?

Co oni zamierzają zrobić?

- ¿Y qué debo de hacer ahora?
- ¿Y qué debo hacer ahora?

I co mam teraz zrobić?

- ¿Por qué debería hacer esto?
- ¿Por qué habría de hacer eso?

Dlaczego powinienem to zrobić?

- ¿Qué puedo hacer para ayudarlos?
- ¿Qué puedo hacer para ayudarte?
- ¿Qué puedo hacer para ayudarle?
- ¿Cómo puedo ayudarle?

Co mogę zrobić, by ci pomóc?

- Tengo muchas cosas que hacer.
- Hay muchas cosas que tengo que hacer.

Mam dużo do roboty.

- ¿Qué vas a hacer esta tarde?
- ¿Qué vas a hacer esta noche?

Co robisz dziś wieczorem?

- No puedo hacerlo.
- Yo no puedo hacer eso.
- No puedo hacer eso.

Nie mogę tego zrobić.

- ¿Qué sentido tiene hacer eso?
- ¿Cuál es el objetivo de hacer eso?

Jaki jest cel robienia tego?

- Hazme saber si necesito hacer cambios.
- Avíseme si necesito hacer algún cambio.
- Hazme saber si tengo que hacer algún cambio.

Daj mi znać jeśli muszę coś zmienić

Coser ropa y hacer tarros.

szycie ubrań i toczenie garnków.

Debes poder hacer un edificio,

Musisz umieć stworzyć budynek.

Salvándome de hacer lo impensado.

Uniknąłem najgorszego.

Bien, prepárate a hacer click.

Przygotuj się do kliknięcia.

Número uno: hacer una fogata.

Priorytet numer jeden: ogień.