Translation of "Rood" in Chinese

0.013 sec.

Examples of using "Rood" in a sentence and their chinese translations:

Appels zijn rood.

苹果是红色的。

Je wordt rood.

你脸红了。

Tom werd rood.

汤姆脸红了。

Ze draagt ​​rood.

她穿着红色的衣服。

Zij werd rood.

她脸红了。

Toms gezicht is rood.

汤姆的脸红了。

De hond is rood.

这只狗是红色的。

Zijn gezicht werd rood.

她脸红了。

Welke vrucht is rood?

甚麼水果是紅色的?

Het verkeerslicht werd rood.

紅綠燈變成了紅色。

Deze appel is erg rood.

这只苹果非常红。

- Tom werd rood.
- Tom bloosde.

汤姆脸红了。

Jouw gezicht is rood hoor.

你脸很红哟。

Tom eet geen rood vlees.

湯姆不吃紅肉

Heb je een rood potlood?

你有紅色的鉛筆嗎?

- Zij werd rood.
- Ze bloost.

她脸红了。

Mijn favoriete kleur is rood.

我最喜欢红色。

Welke T-shirt is rood?

哪一件T恤是紅色的?

- Waarom hebben jullie de bank rood geschilderd?
- Waarom heeft u de bank rood geschilderd?
- Waarom heb je de bank rood geschilderd?

为什么你把长凳漆成红色了?

Hij heeft zijn fiets rood geschilderd.

他把他的自行车刷成红色。

Rood en blauw - welke verkies jij?

紅色和藍色,你喜歡那一個?

Rood is niet meer in de mode.

红色不流行了。

Mijn auto is niet rood, maar blauw.

我的汽車不是紅色的, 而是藍色的。

De hele berg wordt rood in de herfst.

- 在秋天,整座山都会变成红色。
- 秋日里,整座山都红了。

De kleuren van de Amerikaanse vlag zijn rood, wit en blauw.

美国国旗的颜色是红白蓝。

Van welke kleur hou je het meest? Van blauw of van rood?

你更喜欢什么颜色?蓝色还是红色?