Translation of "Kamergenote" in Turkish

0.013 sec.

Examples of using "Kamergenote" in a sentence and their turkish translations:

- Ik ben Toms kamergenoot.
- Ik ben Toms kamergenote.

Ben Tom'un oda arkadaşıyım.

- Ze heeft een nieuwe kamergenoot gevonden.
- Ze heeft een nieuwe kamergenote gevonden.

O, yeni bir oda arkadaşı buldu.