Translation of "Raar" in Portuguese

0.004 sec.

Examples of using "Raar" in a sentence and their portuguese translations:

Raar.

Bizarro.

- Ze zijn raar.
- Zij zijn raar.

Eles são estranhos.

- Vreemd.
- Raar.

Bizarro.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Raar.

Estranho.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Vreemd.
- Raar.

Estranho.

Dit is raar.

- Isso é estranho.
- Isto é estranho.

Tom is raar.

O Tom é estranho.

Japan is raar.

O Japão é estranho.

Het was heel raar.

Foi muito estranho.

Die melk smaakt raar.

- Esse leite está com um gosto estranho.
- Esse leite tem um gosto estranho.

- Dat is vreemd.
- Het is vreemd.
- Dat is raar.
- Het is raar.

É bizarro.

Wat ze zei, klinkt raar.

Isso que ele disse soa estranho.

Japan is een raar land.

O Japão é um país estranho.

Ik heb een raar geluid gehoord.

Ouvi um barulho estranho.

Eh, nou is het echt raar...

Hmm, agora está realmente estranho...

- Maria is raar.
- Maria is vreemd.

Maria é estranha.

De laatste tijd droom ik raar.

Eu tenho tido uns sonhos estranhos.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

Isso é esquisito.

- Het is vreemd.
- Het is raar.

É bizarro.

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal klinkt vreemd.

Sua história soa estranha.

- Wat een raar verhaal!
- Wat een bizar verhaal!

Que história esquisita!

- Dat was vreemd.
- Dat was raar.
- Dat was gênant.

Isso foi estranho.

- Het werd vreemd.
- De dingen werden raar.
- Het liep fout.

As coisas ficaram estranhas.

- Wat voor een rare hond!
- Wat voor een raar hondje!

Que cachorro estranho!

- Het ziet er vreemd uit.
- Het ziet er raar uit.

- Parece raro.
- Parece estranho.

- Zijn verhaal is raar, maar geloofwaardig.
- Zijn verhaal is vreemd, maar geloofwaardig.

Sua história é estranha, mas acreditável.

- Alle zeggen dat ik eigenaardig ben.
- Ze zeggen allemaal, dat ik raar ben.

Todo mundo diz que sou estranho.