Translation of "Heen" in Korean

0.008 sec.

Examples of using "Heen" in a sentence and their korean translations:

Over de politieke breuklijnen heen.

어필할 그런 것입니다.

Deze kudde gaat nergens heen...

‎코끼리 무리는 발이 묶입니다

Nu gaat hij nergens meer heen.

이제 아무 데도 못 갑니다

Eens kijken waar deze heen leidt.

어디로 이어지나 봅시다

Je trekt hem over je heen.

뒤집어서 씁니다

En dan kan hij nergens heen.

‎사냥감이 옴짝달싹 못 하게요

Kun jij over seks heen kijken?

성(性)을 분리할 수 있겠습니까?

Dat alles ging toen door me heen

그 순간 학생들 앞에 선 저에게

Als we vandaag om ons heen kijken,

오늘날 우리의 주변을 둘러보면,

Moed is door je angst heen gaan.

용기란 두려움 속에서도 걸어나가는 것입니다.

...maar gooide haar web over hem heen.

‎그물처럼 몸을 펼쳐 덮치더군요

Die de mensen om hen heen helpen opbloeien.

기부하는 겁니다.

...maar ik weer niet waar ze heen is gegaan.

여기서 어디로 갔는지 모르겠네요

...zodat 't nergens heen kan. Dat houdt me veilig.

그럼 고정이 되니까 안전장치가 돼주겠죠

Ik voel waar het gat heen gaat. O, man.

구멍이 어디로 가는지만 느껴져요 이런

Door het ijs heen gaan zonder iets te doen.

아무 일 없이 얼음을 그대로 투과해 버립니다.

Kun je om deze wolf heen, kies dan 'Opnieuw proberen'.

아직 이 늑대를 해결할 수 있다고 생각한다면 '다시 시도'를 선택하세요

Wat mis ik nog in de wereld om me heen?

제가 이 세상에 관해서 또 무엇을 놓치고 있는 걸까요?

De hamsters van Wenen zitten gevangen en kunnen nergens heen.

‎빈의 햄스터는 갇힌 신세입니다 ‎달리 갈 곳이 없죠

Deze microben en de chemische processen die om hen heen gebeurden,

이 미생물과 그 주변에서 일어나는 화학 작용이

Wereldwijd tikken die individuele acties over de jaren heen behoorlijk aan.

개인 차원의 일들이 시간이 지나며 세계적으로 영향을 미치게 되는 거죠.

Het was overal om me heen te zien toen ik opgroeide.

그 메시지는 제가 자라는 내내 모든 곳에 있었습니다.

Hij staarde langs me heen en keek gewoon naar de grond.

아버지는 멍하니 바닥을 바라보고 있었습니다.

We gooien er een gloeistaaf in en kijken waar die heen gaat.

야광 막대를 하나 던져서 어떻게 되나 볼게요

Ze roepen op een frequentie die door het normale geluid heen gaat.

‎일반적인 소음을 뚫는 주파수로 ‎소통하죠

Daar is vallei waar we heen moeten. Ik zit in een opwaartse wind.

저 계곡으로 가야 해요 방금 상승 기류를 탔습니다

Donkere, bedompte plekken zijn zeer geschikt om beestjes te vinden. Daar gaan we heen.

어둡고 축축한 곳은 언제나 벌레가 가득하죠 갱도로 가겠습니다

Ze kan door een kleine scheur heen. En de krab lijkt haar te voelen...

‎문어는 작은 틈새에도 ‎몸을 욱여넣습니다 ‎게는 문어의 존재를 알아차리고

...en hij had mijn triceps flink te pakken. En hij beet door het bot heen.

표범이 삼두근을 강하게 물었고 뼈까지 관통했습니다

...en wikkelde het als een cape om zich heen... ...en staarde me aan door de opening.

‎이렇게 망토처럼 둘러서 ‎온몸을 가리더니 ‎좁은 틈으로 절 바라보았죠