Translation of "Idaho" in Italian

0.002 sec.

Examples of using "Idaho" in a sentence and their italian translations:

Idaho is beroemd voor aardappelen.

L'Idaho è famoso per le patate.

Ik ben opgegroeid in Kootenai County, Idaho.

Sono cresciuta nella contea di Kootenai, in Idaho,

Dat is niet het deel van Idaho met aardappelen.

non si tratta della parte dell'Idaho dove ci sono le patate.

Dit deel van Idaho staat bekend om zijn bergmeren,

Questa parte dell'Idaho è conosciuta per i laghi alpini,