Translation of "Eten" in English

0.029 sec.

Examples of using "Eten" in a sentence and their english translations:

Eten!

Food!

Eten?

Should we eat?

Ik wil Chinees eten eten.

I want to eat Chinese food.

- Eten katten vleermuizen, of eten vleermuizen katten?
- Eten katten vleermuizen of eten vleermuizen katten?

Do cats eat bats or do bats eat cats?

- Eekhoorntjes eten hazelnoten.
- Eekhoorns eten hazelnoten.

Squirrels eat hazelnuts.

- Wij eten appels.
- We eten appels.

- We're eating apples.
- We are eating apples.
- We eat apples.

Breng eten.

Bring food.

Jullie eten.

You eat.

Niet eten.

Don't eat it.

Taiwanees eten is milder dan Indiaas eten.

Taiwanese food is milder than Indian food.

- Laten we gaan eten.
- Laten we eten.

Let's eat.

- Wil je gehaktballen eten?
- Wilt u gehaktballen eten?
- Willen jullie gehaktballen eten?

- Would you like to have some meatballs?
- Do you want to eat meatballs?

- Wij eten appels.
- We eten appels.
- We zijn appels aan het eten.

- We're eating apples.
- We are eating apples.
- We eat apples.

Chinees eten is even lekker als Frans eten.

Chinese food is no less delicious than French.

Vegetarisch eten betekent niet alleen geen vlees eten.

Eating vegetarian doesn't just mean leaving out meat.

- Wat wil je eten?
- Wat wilt u eten?

- What would you like to eat?
- What would you like for dinner?

- Wolven eten geen sla.
- Wolven eten geen slaatjes.

Wolves don't eat salad.

- Er is gratis eten.
- Daar is gratis eten.

There's free food.

- Jullie moeten meer eten.
- Je moet meer eten.

- You should eat more.
- You need to eat more.

- Dit eten is krokant.
- Dit eten is knapperig.

This food is crunchy.

- Voordat je gaat eten?
- Voordat u gaat eten?

Before eating?

- Wil je iets eten?
- Willen jullie iets eten?
- Wilt u iets om te eten?

- Would you like anything to eat?
- Do you want anything to eat?
- Would you like to eat something?
- Do you want something to eat?
- Do you want to eat anything?
- Would you like something to eat?
- Do you want to eat something?

- Ze hadden niks te eten.
- Ze hadden geen eten.
- Ze hadden niets te eten.

- They had no food.
- They had nothing to eat.

Ik wil eten.

I want to eat.

Vegetariƫrs eten groente.

Vegetarians eat vegetables.

Eekhoorntjes eten hazelnoten.

Squirrels eat hazelnuts.

Kan ik eten?

- Can I eat?
- May I eat?

Laten we eten.

Let's eat.

Wil je eten?

Do you want to eat?

Koeien eten gras.

Cows eat grass.

Vossen eten kippen.

- Foxes eat hens.
- Foxes eat chickens.

Zij eten vlees.

They eat meat.

Haaien eten vissen.

- Sharks eat fish.
- Sharks feed on fish.

Paarden eten gras.

Horses eat grass.

Wat eten tijgers?

What do tigers eat?

We hebben eten.

We have food.

Wij eten samen.

We eat together.

Wat eten bijen?

What do bees eat?

Ik moet eten.

I have to eat.

Zeehonden eten vis.

Seals eat fish.

Wij eten brood.

- We eat bread.
- We are eating bread.
- We're eating bread.

Italianen eten pasta.

Italians eat pasta.

Kikkers eten insecten.

Frogs eat insects.

Ze koopt eten.

She is buying food.

We eten eieren.

We eat eggs.

Kikkers eten vliegen.

Frogs eat flies.

Ze eten tomaten.

They eat tomatoes.

Schapen eten gras.

Sheep eat grass.

Eten jullie paprika's?

Do you eat bell peppers?

Het is eten.

- This is food.
- It's food.

Termieten eten hout.

Termites eat wood.

Ze eten chocolade.

They eat chocolate.

Zij eten vis.

They eat fish.

Olifanten eten gras.

Elephants eat grass.

Katten eten brood.

Cats eat bread.

Wat eten draken?

What do dragons eat?

Zombies eten hersens.

Zombies eat brains.

Wat eten alligators?

What do alligators eat?

Hij zal eten.

He will eat.