Translation of "Lekker" in Chinese

0.004 sec.

Examples of using "Lekker" in a sentence and their chinese translations:

Hoe lekker!

- 好可愛!
- 好美味!
- 多可爱啊!

Slaap lekker, Timmy.

睡好,迪米。

Is het lekker?

好吃嗎?

Alles is lekker!

全都好吃!

Deze bloem ruikt lekker.

那花闻起来很香。

- Slaap wel.
- Slaap lekker!

好好睡!

Die peer ruikt lekker.

这只梨闻上去很香。

Dit is erg lekker.

这个真好吃。

Goedenacht. Droom maar lekker.

晚安。祝你做個好夢。

Het water smaakt lekker.

這水很好喝。

Als je bier lekker vindt, dan vind je wijn misschien ook lekker.

要是你喜欢啤酒,你可能喜欢葡萄酒。

Deze wijn is erg lekker.

這葡萄酒非常好喝。

- Slaap lekker, Timmy.
- Slaapwel, Timmy.

睡好,迪米。

- Slaap lekker!
- Droom zacht!
- Zoete dromen!

祝你好梦。

Waarom kan jij zo lekker koken?

为什么你做饭那么拿手呢?

- Lekker weertje hè?
- Mooi weer, toch?

天气非常好,是吧?

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Welterusten.
- Slaap lekker!

晚上好。

- Goedenacht. Droom maar lekker.
- Slaapwel. Droom zoet.

晚安。祝你做個好夢。

- Slaap lekker, Timmy.
- Welterusten, Timmy.
- Slaapwel, Timmy.

晚安,蒂米。

Alles wat ik lekker vind, en jij ook.

我喜欢的,你喜欢的, 都有

- Vind je appels lekker?
- Hou je van appels?

你喜欢苹果吗?

- Ik voel me niet goed.
- Ik voel me niet lekker.

我感觉不舒服。

Ze maakt kip klaar op de manier die ik lekker vind.

她用我喜歡的方式烹調雞肉。

Dit is de eerste keer dat ik ananasjam heb gegeten. Best lekker.

这是我第一次吃菠萝果酱。挺好吃的!

De groenten, die ik op de markt heb gekocht, zijn vers en lekker.

我在市場上買的蔬菜既新鮮又好吃。

- De Chinese keuken is niet slechter dan de Franse.
- Chinees eten is niet minder lekker dan Frans eten.

中国菜不比法国菜差。