Translation of "Moe" in Chinese

0.033 sec.

Examples of using "Moe" in a sentence and their chinese translations:

- Ben je moe?
- Bent u moe?
- Zijn jullie moe?

- 你累了嗎?
- 你困吗?

- Ik ben moe.
- Ik ben moe!

- 我很累。
- 我累了。
- 我好累。

- Ben je moe?
- Bent u moe?

你累了嗎?

- Je bent vast moe.
- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

你累了,不是吗?

- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

你累了,不是吗?

- Ben je niet moe?
- Bent u niet moe?

- 你不累嗎?
- 你们不累吗?

Tom is moe.

湯姆累了。

Ik ben moe.

我很累。

Ben je moe?

- 你累了嗎?
- 你困吗?

Bent u moe?

你累了嗎?

- Ik ben helemaal niet moe.
- Ik ben absoluut niet moe.

我根本不累。

- Je ziet er moe uit.
- U ziet er moe uit.

- 你看起來很疲倦。
- 你看起来很困了。

Ben je niet moe?

你不累嗎?

We waren allemaal moe.

我們都累了。

Zijn jullie niet moe?

- 大家都不困么?
- 大家都不困吗?

Hij voelde zich moe.

他感到疲憊。

Ik ben heel moe.

我好累。

Mijn ogen zijn moe.

我的眼睛疲劳。

Ik was erg moe.

我很累。

Was je gisteravond moe?

昨晚你累了嗎?

Ik ben te moe.

我累坏了

Je bent moe, nietwaar?

- 你累了,不是吗?
- 你累了,对吧?

Ik was al moe.

我已经累了。

Ik ben zo moe!

我好累。

Hij was erg moe.

他很累了。

Tom voelde zich moe.

汤姆累了。

Bent u niet moe?

你们不累吗?

Hij wordt snel moe.

他很容易觉得累。

- Ik ben het schrijven moe.
- Ik ben moe van het schrijven.

我写腻了。

- Je ziet er erg moe uit.
- U ziet er erg moe uit.
- Jullie zien er erg moe uit.

- 你看上去非常累。
- 妳看上去非常累。

- Iedereen is moe na het middageten.
- Iedereen is moe na de lunch.

吃完飯,大家都很累了。

Ik ben erg moe vandaag.

我今天真是太累了。

Ze voelde zich nogal moe.

她覺得有點累了。

Ik ben absoluut niet moe.

我一點也不累。

Je ziet er moe uit.

你看起来很困了。

Ik ben niet te moe.

我不太累。

Ik ben een beetje moe.

我有點累。

Ik ben al zijn klachten moe.

我厭倦了他所有的抱怨。

"Ben je moe?" "Nee, helemaal niet."

“你累嗎?” “不,一點兒也不。”

Je ziet er erg moe uit.

- 你看上去非常累。
- 妳看上去非常累。

Hoezo ben je zo moe vandaag?

你今天怎麼這麼累呢?

Ik weet dat Tom moe is.

我知道湯姆累。

Ze voelde zich een beetje moe.

她覺得有點累了。

- Voel je je moe?
- Voelt u zich moe?
- Voelen jullie je moe?
- Voel je je uitgeput?
- Voelt u zich uitgeput?
- Voelen jullie je uitgeput?

你覺得累嗎?

- Hij wordt snel moe.
- Zij is snel vermoeid.
- Ze wordt vlug moe.
- Hij is snel vermoeid.

他很容易觉得累。

Ik ben moe en een beetje kwaad.

我很累,还有点心烦。

Ik geef toe dat ik moe ben.

我承认我很累。

- Ik ben heel moe.
- Ik ben doodop.

- 我好累。
- 困死了。
- 我非常困。

- Ik heb het gehad voor vandaag. Ik ben te moe.
- Genoeg voor vandaag. Ik ben te moe.

今日够了。我太累了。

- Hij wordt snel moe.
- Hij is snel vermoeid.

他很容易觉得累。

Dat was genoeg voor vandaag, ik ben moe.

今天這樣就夠了, 我累了。

Ik was moe, dus ben ik niet gegaan.

我累了,所以我沒去。

- Je lijkt moe. Je moet een uurtje of twee rusten.
- U lijkt moe. U moet een uurtje of twee rusten.

你看起來很累。你應該休息一兩個小時。

Je zult wel moe zijn na zo’n lange reis.

在這麼長程的旅途後你一定很累了。

Ik ben te moe om nog verder te stappen.

- 我累得再也走不動了。
- 我累得再也走不动了。

Hij was te moe om verder te kunnen lopen.

他累得再也走不动了。

Ik ben heel moe, ik wil vroeger naar bed.

我很累,想早点睡觉。

Hij was erg moe en las de avondeditie niet.

他很累便不看晚報了。

Ik ben moe na het zwemmen in die rivier.

在河里游完泳后,我累了。

Hoewel hij moe was, ging hij door met zijn werk.

他雖然很累,但是也繼續工作。

Hoewel ik moe was, heb ik gedaan wat ik kon.

雖然我很累,但是我已經做了我能做的了。

Ik heb de hele dag gewerkt; ik ben heel moe.

我已經工作了一整天, 我很累。

Ik was erg moe, maar ik kon desondanks niet slapen.

我很累,但我还是没办法入睡。

- Ik ben heel moe.
- Ik ben doodmoe.
- Ik ben doodop.

- 我累死了。
- 累死我了。
- 困死了。
- 我累坏了

Ik ben moe; ik denk dat ik maar naar bed ga.

我很累,我想我要去睡觉了。

Ik ben zo moe dat ik naar bed ga zodra ik thuiskom.

我累死了,以至于我一回家就睡觉了。

Ze waren allemaal zo moe dat ze niets anders konden dan geeuwen.

他們全都太累了, 以至於什麼都不能做只能一直打哈欠。

Ik heb tijdens de lunchpauze een tukje gedaan omdat ik erg moe was.

我在午休时间睡了一会儿,因为我太累了。

Hij zei dat hij moe was en daarom vroeger naar huis zou gaan.

他說他很累所以他想早點兒回家。