Translation of "Contento" in Polish

0.011 sec.

Examples of using "Contento" in a sentence and their polish translations:

Estate contento.

- Bądź zadowolony.
- Ciesz się.
- Niech cię to zadowoli.

Estoy contento.

Cieszę się.

Tom está contento.

Tom jest zadowolony.

- Estoy contento.
- ¡Soy feliz!
- ¡Estoy feliz!
- Yo estoy contento.

Jestem szczęśliwy.

Estoy contento del resultado.

Jestem zadowolony z wyniku.

- ¿Estás feliz?
- ¿Estás contento?
- ¿Eres feliz?
- ¿Sos feliz?
- ¿Contento?
- ¿Es usted feliz?

Czy jesteś szczęśliwy?

Estoy muy contento de verte.

Bardzo się cieszę, że Cię widzę.

- ¿Ahora estás contento?
- ¿Ahora estás contenta?

Jesteś teraz zadowolony?

¿Estás contento con tu nueva casa?

Jesteś zadowolony z nowego domu?

Él estaría contento de escuchar eso.

Byłby szczęśliwy słysząc to.

- Siempre estoy contenta.
- Siempre estoy contento.

- Zawsze jestem zadowolony.
- Zawsze jestem zadowolona.

Estoy contento con mi nueva chaqueta.

Jestem zadowolony z mojej nowej kurtki.

Está contento de ir al hospital.

Z radością idzie do szpitala.

- Estoy contento.
- Soy feliz.
- Estoy feliz.

- Jestem szczęśliwy.
- Jestem szczęśliwa.

- Me alegra verla.
- Estoy contento de verla.

Cieszę się, że ją widzę.

Estoy muy contento de volver a verte.

- Cieszę się, że cię znów widzę.
- Cieszę się, że was znów widzę.

- No estoy satisfecho.
- No estoy contento.
- Yo no estoy contento.
- Yo no estoy contenta.
- No estoy contenta.

Nie jestem zadowolony.

¿Estás contento con tu puesto en la compañía?

Czy jesteś zadowolony z twojej pozycji w firmie?

Estoy contento de que todo haya acabado así.

- Cieszę się, że wszystko się tak skończyło.
- Cieszę się, że wszystko skończyło się w ten sposób.

- ¿Estás contenta?
- ¿Estás contento?
- ¿Estás satisfecho?
- ¿Estáis satisfechos?

Zadowolony?

Estoy contento de estar sentado aquí fuera charlando contigo.

Cieszę się, że mogę tu z tobą siedzieć i gadać.

- Él está feliz.
- El está contento.
- Él es feliz.

Jest szczęśliwy.

- Estoy contento.
- Soy feliz.
- Yo me siento feliz.
- Estoy feliz.

Jestem szczęśliwy.

No quiero que pienses que no estoy contento con tu decisión.

Nie chcę, żebyś pomyślał(a), że jestem niezadowolon(y/a) z twojej decyzji.

- ¿Por qué estás tan contento?
- ¿Por qué está usted tan feliz?

Czemu jesteś taki szczęśliwy ?

- ¿Estás contento con tu nueva casa?
- ¿Te gusta tu casa nueva?

Podoba ci się twój nowy dom?

- Estoy muy contento de verte.
- Estoy muy contento de verlos.
- Me alegro mucho de verte.
- Me alegro mucho de veros.
- Estoy muy contenta de veros.

Bardzo się cieszę, że Cię widzę.

- En el colegio es donde me siento más feliz.
- Yo, cuando estoy en la escuela, soy el más feliz.
- Donde más contento estoy es en la escuela.
- Es en la escuela donde más contenta estoy.
- Es en la escuela donde soy la más feliz.
- Donde más a gusto me encuentro es en la escuela.
- En la escuela es donde más a gusto me encuentro.

Najlepiej czuję się w szkole.