Translation of "Usted" in Polish

0.023 sec.

Examples of using "Usted" in a sentence and their polish translations:

Tenga usted.

Proszę bardzo.

¿Terminó usted?

Skończył pan?

¿Usted fuma?

Pali pan?

- ¿Tiene usted hambre?
- ¿Tienes hambre?
- ¿Usted tiene hambre?

- Jesteś głodny?
- Jest pan głodny?

- ¿Qué idioma habla usted?
- ¿Qué lengua habla usted?

Którym językiem mówisz?

¿Cuánto mide usted?

Ile ma pan wzrostu?

¿Puede usted ayudarme?

Możesz mi pomóc?

¿Usted vive aquí?

Mieszka pan tutaj?

¿Usted tiene fósforos?

Czy ma pan zapałki?

¿Usted de nuevo?

Znowu ty?

¿Es usted creyente?

- Jesteś religijny?
- Czy jesteś religijny?

Usted es arrogante.

Jesteś arogancki.

¿Quiere usted tocarlo?

Chcesz w to zagrać?

¿Comprende usted francés?

Rozumiesz francuski?

¿Está usted molesto?

Jest ci niewygodnie?

¿Está usted casado?

Czy pan jest żonaty?

¿Usted bebe cerveza?

Pije pan piwo?

¿Oyó usted eso?

Czy pan to słyszał?

¿Usted tiene ordenador?

Posiada pan komputer?

¿Habla usted inglés?

- Czy mówi pan po angielsku?
- Mówi pan po angielsku?

¿Usted habla sueco?

Mówi pan po szwedzku?

- ¿Usted fuma?
- ¿Fumas?

Pali pan?

Usted enseña árabe.

Uczysz arabskiego.

¡Ha sido usted!

Udało ci się!

¿Habla usted alemán?

Czy mówi pan po niemiecku?

Usted bebe té.

Pan pije herbatę.

¿Usted es japonés?

Czy jesteś Japończykiem?

¿Qué quiere usted?

Czego pan chce?

Usted bebe leche.

Pan pije mleko.

¿Qué desea usted?

Czego pan sobie życzy?

Usted tiene cáncer.

Ma pan raka.

- ¿Usted habla francés?
- ¿Habla usted francés?
- ¿Ustedes hablan francés?

Czy mówi pan po francusku?

- ¿Usted vive aquí?
- ¿Ustedes viven aquí?
- ¿Vive usted aquí?

- Mieszka Pan tutaj?
- Mieszka Pani tutaj?

- ¿Podrías ayudarme?
- ¿Puedes ayudarme?
- ¿Puede usted ayudarme?
- ¿Podría usted ayudarme?

Możesz mi pomóc?

- ¿Está usted cómodo?
- ¿Estás cómodo?
- ¿Está usted cómoda?
- ¿Estás cómoda?

Jest ci wygodnie?

- Sé que usted es maestro.
- Sé que usted es profesor.

- Wiem, że jesteś nauczycielem.
- Wiem, że jesteś nauczycielką.

- Siempre pienso en usted.
- Pienso en usted todo el tiempo.

Wciąż o pani myślę.

- ¿Estás ocupado?
- ¿Están ocupados?
- ¿Está usted ocupado?
- ¿Está usted ocupada?

Czy jesteś zajęta?

¿Usted vive en Tokio?

Mieszka pan w Tokio?

¿Es usted el profeta?

Jest pan prorokiem?

Haré como usted dice.

Zrobię tak, jak pan mówi.

Como usted ya sabe.

Jak już Pan wie.

¿No tiene usted hambre?

Nie jest pan głodny?

¿Usted vive en Sasayama?

Czy mieszka pan w Sasayamie?

Usted es de fiar.

Jesteś niezawodny.

¿Usted tiene un teléfono?

Czy ma Pan telefon?

Usted es nuevo aquí.

Jesteś tu nowy.

¡Es usted un gallina!

- Jesteś tchórzem!
- Tchórz z ciebie!

¿Cree usted en Dios?

Czy wierzy Pan/Pani w Boga?

¿Cómo se llama usted?

Jak się pan nazywa?

Usted no puede despedirme.

- Nie możesz mnie zwolnić.
- Nie może mnie pan zwolnić.

¿Cuántos libros tiene usted?

Ile książek posiada pan?

Usted está libre mañana.

Jutro jesteś wolny.

Usted debe comenzar pronto.

Musisz wkrótce zaczynać.

Usted se ve cansado.

Wygląda pan na zmęczonego.

¿Calificó usted los exámenes?

Czy oceniłeś testy?

Siga usted todo recto.

Idź dalej prosto.

Perdone, ¿habla usted inglés?

Wybacz, czy mówisz po angielsku?

¿Cuántos platos quiere usted?

Ile talerzy pan sobie życzy?

Tiene usted un mensaje.

Masz wiadomość.

Espero respuesta de usted.

Czekam na twoją odpowiedź.

¿Necesita usted la llave?

Potrzebujesz klucz?

- ¿Pesca usted?
- ¿Pescan ustedes?

- Czy pan wędkuje?
- Czy łowi pan ryby?

Lo busco a usted.

Szukam pana.

Usted es un médico.

Jest pan lekarzem.

Usted no es viejo.

Nie jest pan stary.

- ¿Usted vive aquí?
- ¿Viven aquí?
- ¿Ustedes viven aquí?
- ¿Vive usted aquí?

Mieszka pan tutaj?

"¡Señor, usted es un imperialista!" "Y usted, señor, es un troll."

- Wielmożny panie, jest pan imperialistą! - Waćpan zaś jest trollem!

- Quisiera discutir algo con usted.
- Quisiera discutir una cosa con usted.

Chciałbym coś z tobą przedyskutować.

Al parecer, usted me conoce, pero yo no le conozco a usted.

Pan mnie chyba zna, ale ja pana nie.

- ¿Está ocupado?
- ¿Estás ocupado?
- ¿Estás ocupada?
- ¿Está usted ocupado?
- ¿Está usted ocupada?

Czy jesteś zajęty?

- ¿Dónde vives?
- ¿Dónde vive?
- ¿Dónde viven?
- ¿Dónde vive usted?
- ¿Usted dónde vive?

- Gdzie mieszkasz?
- Gdzie pan mieszka?

¿Tiene usted algo que declarar?

Ma pan coś do oclenia?

Buenos días, ¿cómo está usted?

Dzień Dobry, jak się Pan miewa?

¿Sabe usted quiénes son ellos?

Pan wie, kim oni są?

- ¿Habla usted inglés?
- ¿Hablas inglés?

Mówi pan po angielsku?

¿A usted le gusta cantar?

Lubi pan śpiewać?

- ¿Recibís cheques?
- ¿Recibe usted cheques?

Sprawdzisz to?

Creo que usted tiene razón.

Myślę, że ma Pan rację.

¿Está usted del todo seguro?

Jesteś całkowicie pewien?

¿Usted es chino o japonés?

Pan jest Chińczykiem czy Japończykiem?

- ¿Qué vendéis?
- ¿Qué vende usted?

Co sprzedajecie?

- ¿Dónde nació usted?
- ¿Dónde naciste?

- Gdzie się urodziłeś?
- Gdzie się pan urodził?

- ¿Hablas catalán?
- ¿Habla usted catalán?

- Mówisz po katalońsku?
- Czy mówi pan po katalońsku?

Sé que usted es maestro.

Wiem, że jesteś nauczycielką.

- ¿Tienes dinero?
- ¿Tiene usted dinero?

- Macie pieniądze?
- Masz pieniądze?

¿Qué quiere usted de Tom?

Co chcesz od Toma?

¿Goza usted de buena salud?

Czy cieszysz się dobrym zdrowiem?

¿Cuánto dinero lleva usted encima?

Ile masz z sobą pieniędzy?

¿Qué piensa usted de eso?

- Co pani o tym sądzi?
- Co pan o tym myśli?

¿A usted qué le importa?

Co cię to obchodzi?