Translation of "¿contento" in Dutch

0.016 sec.

Examples of using "¿contento" in a sentence and their dutch translations:

- Estoy contento.
- Yo estoy contento.

Ik voel me gelukkig.

Estaré contento.

- Het zal me een genoegen zijn.
- Ik zal het leuk vinden.

- Estoy contento.
- Soy feliz.
- Yo estoy contento.

Ik ben gelukkig.

Contento, él sonrió.

Hij glimlachte tevreden.

Yo estaba contento.

- Ik was gelukkig.
- Ik was blij.

Tom está contento.

Tom is blij.

¡Qué contento estoy!

Wat ben ik toch gelukkig!

- ¿Ya estás contento?
- ¿Ahora estás contento?
- ¿Ahora eres feliz?

- Ben je nu tevreden?
- Ben je nu blij?
- Bent u nu blij?
- Zijn jullie nu blij?
- Ben je nu gelukkig?

- Estoy contento.
- ¡Soy feliz!
- ¡Estoy feliz!
- Yo estoy contento.

- Ik ben gelukkig.
- Ik ben blij.

Estará contento de verte.

Hij zal blij zijn u te zien.

Estoy contento del resultado.

Ik ben gelukkig met de uitkomst.

- ¿Estás feliz?
- ¿Estás contento?
- ¿Eres feliz?
- ¿Sos feliz?
- ¿Contento?
- ¿Es usted feliz?

- Ben je blij?
- Ben je gelukkig?
- Zijn jullie gelukkig?
- Bent u gelukkig?
- Bent u blij?
- Zijn jullie blij?

Estoy contento con mi trabajo.

Ik ben tevreden met mijn werk.

Tom parece estar muy contento.

Tom ziet er erg gelukkig uit.

- Estoy contenta.
- Yo estoy contento.

Ik ben blij.

Estoy muy contento de verte.

Ik ben heel blij je te zien.

El almirante nunca está contento.

De admiraal is nooit tevreden.

Estoy tan contento de verte.

Ik ben zo blij je te zien.

Él estaría contento de escuchar eso.

Hij zou blij zijn dat te horen.

- ¿Ahora estás contento?
- ¿Ahora estás contenta?

Ben je nu gelukkig?

- Nadie estaba satisfecho.
- Nadie estaba contento.

Niemand was tevreden.

Estoy muy contento de estar aquí.

Ik vind het geweldig hier te zijn.

- ¿Estás feliz?
- ¿Estás contento?
- ¿Eres feliz?

Ben je blij?

Estoy muy contento de poder ayudar.

Ik ben heel blij dat ik u kon helpen.

Él no está contento en absoluto.

Hij is absoluut niet gelukkig.

- Estoy muy satisfecho.
- Estoy muy contento.

Ik ben zeer tevreden.

Él estaba contento con el juguete.

Hij was tevreden met het speeltje.

- Estoy contento.
- Soy feliz.
- Estoy feliz.

- Ik ben gelukkig.
- Ik ben blij.

Te ves realmente contento esta mañana.

Vanmorgen lijk je echt in- en ingelukkig.

No estoy contento con esta situación.

Ik ben niet blij met deze situatie.

No estoy contento con lo que hiciste.

Ik ben niet tevreden met wat ge gedaan hebt.

Estaré muy contento de aceptar tu invitación.

Ik zal jouw uitnodiging graag aannemen.

- Me alegra verla.
- Estoy contento de verla.

Ik ben blij haar te zien.

Él estaba contento con su auto nuevo.

Hij was tevreden met zijn nieuwe auto.

Mira. ¡Qué grandiosos regalos! ¡Qué contento estoy!

Kijk eens aan. Wat een geweldige cadeautjes! Wat ben ik blij!

El jugador estaba contento de su victoria.

De speler was blij met zijn overwinning.

Estoy tan contento que todo salió bien.

Ik ben zo blij dat alles goed ging.

- Estaré contento.
- Con placer.
- Será un placer.

Het zal me een genoegen zijn.

Estoy muy contento con mi nueva casa.

Ik ben erg blij met mijn nieuwe huis.

Él está muy contento con su nueva bicicleta.

Hij is heel tevreden met zijn nieuwe fiets.

Tom no está contento con su sueldo actual.

Tom is niet tevreden met zijn huidige salaris.

- ¿Estás contenta?
- ¿Estás contento?
- ¿Estás satisfecho?
- ¿Estáis satisfechos?

Ben je tevreden?

No estoy contento de cómo salieron las cosas.

Ik ben niet tevreden met hoe dingen zijn gegaan.

Estaré contento cuando terminen de construir ese puente.

Ik zal blij zijn als ze klaar zijn met het bouwen van die brug.

Tom tiene mucho dinero, pero no está contento.

Tom heeft veel geld, maar hij is niet gelukkig.

Estoy muy contento de que hayas aceptado ese plan.

Ik ben zeer blij dat je dat plan aanvaard hebt.

Feliz es el hombre que está contento con su suerte.

Gelukkig is hij die tevreden is met zijn lot.

Me puse muy contento de ver a mi viejo amigo.

Ik was heel blij mijn oude vriend terug te zien.

- Te ves contento.
- Parece usted feliz.
- Se le ve feliz.

Je ziet er gelukkig uit.

- Estoy contento.
- Soy feliz.
- Yo me siento feliz.
- Estoy feliz.

- Ik ben gelukkig.
- Ik voel me gelukkig.
- Ik ben blij.

- Estoy contento de verte.
- Me alegro de verte.
- Me alegra verte.

- Ik ben blij je te zien.
- Blij u te zien.

- ¿Por qué estás tan contento?
- ¿Por qué está usted tan feliz?

Waarom ben je zo blij?

- Estoy muy contento de verte.
- Estoy muy contento de verlos.
- Me alegro mucho de verte.
- Me alegro mucho de veros.
- Estoy muy contenta de veros.

Ik ben heel blij je te zien.

- Esta mañana se te ve realmente feliz.
- Te ves realmente contento esta mañana.

Vanmorgen lijk je echt in- en ingelukkig.

Él está contento por el avance que ha hecho en el último tiempo.

Hij is blij met de vorderingen die hij de laatste tijd gemaakt heeft.