Translation of "Geschiedenis" in Turkish

0.039 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their turkish translations:

Militaire geschiedenis.

efsaneleri arasındaki yerini sağlamıştır

Ik wil geschiedenis studeren.

Tarih eğitimi yapmak istiyorum.

De geschiedenis herhaalt zich.

- Tarih kendini tekrarlar.
- Tarih tekerrür eder.

Hij studeert Amerikaanse geschiedenis.

- O, Amerikan Tarihi eğitimini yapıyor.
- O, Amerikan Tarihi Bölümünü okuyor.

De rest is geschiedenis.

- Gerisi hikaye.
- Gerisi malum zaten.

Je studeert Chinese geschiedenis.

Çin tarihi öğrenimi yapıyorsun.

Ik hou van geschiedenis.

- Ben tarihi severim.
- Tarihi severim.

- Ik houd van aardrijkskunde en geschiedenis.
- Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.

Ben, coğrafya ve tarihi seviyorum.

Lech interesseert zich voor geschiedenis.

Lech tarihle ilgileniyor.

Meneer Green is leraar geschiedenis.

Bay Green bir tarih öğretmenidir.

Hij gaf geschiedenis op school.

O okulda tarih öğretti.

Italië heeft een rijke geschiedenis.

İtalya zengin bir tarihe sahip.

Ik behaalde een PhD in geschiedenis,

Tarih bölümünde doktora yaptım

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

Üniversitede tarih okuyor.

Susan studeert als hoofdvak Amerikaanse geschiedenis.

Susan, Amerikan tarihi bölümünde okuyor.

Ik hou van aardrijkskunde en geschiedenis.

Ben coğrafya ve tarihi seviyorum.

Deze dag zal de geschiedenis ingaan.

O gün tarihe geçecek.

Ons land heeft een rijke geschiedenis.

Ülkemiz zengin bir tarihe sahiptir.

Ons land heeft een glorieuze geschiedenis.

Ülkemizin şanlı bir tarihi var.

Elk land heeft zijn eigen geschiedenis.

Her ülkenin kendi tarihi var.

Ik heb liever geschiedenis dan aardrijkskunde.

Tarihi, coğrafyaya tercih ederim.

- Ik interesseer mij voor de geschiedenis van Azië.
- Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis van Azië.

Asya tarihi ile ilgileniyorum.

Terwijl ik de geschiedenis van de koolstofcyclus

Jeolojik zamandan günümüze kadar

Mijn vader interesseert zich voor oude geschiedenis.

Babam antik tarihle ilgileniyor.

Hij is erg geïnteresseerd in Japanse geschiedenis.

Japon tarihi ile çok fazla ilgilenmektedir.

Ik interesseer me echt niet voor geschiedenis.

Gerçekten tarihle ilgilenmiyorum.

Tom heeft bij het examen geschiedenis gesjoemeld.

Tom Tarih sınavında kopya çekti.

De geschiedenis van Rome is erg interessant.

Roma'nın tarihi çok ilginç.

Ik zoek boeken over de Romeinse geschiedenis.

Roma tarihi ile ilgili kitaplar arıyorum.

In het algemeen herhaalt de geschiedenis zichzelf.

Genel anlamda, tarih kendini tekrar eder.

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

insanlık tarihinin en büyük gerçeği.

Nu is toekomstige geschiedenis net hoe het klinkt.

Gelecek tarihi anlaşıldığı gibi.

Over wetenschap, technologie, de natuurlijke wereld en geschiedenis.

binlerce çevrimiçi belgesele ev sahipliği yapıyor

Dat vormde onze geschiedenis en onze nationale aard.

Bu bizim bütün tarihimize ve millî tabiatımıza damga vurdu.

Mijn moeder zocht de geschiedenis van koffiekopjes op.

Annem kahve fincanlarının tarihine baktı.

Tom weet veel over de geschiedenis van Amerika.

Tom Amerikan tarihi hakkında çok şey biliyor.

De geschiedenis is de lerares van het leven.

Tarih, yaşam öğretmenidir.

- Tom is een geschiedenisdocent.
- Tom is leraar geschiedenis.

Tom bir tarih öğretmeni.

We hebben elkaar ontmoet in de les Amerikaanse geschiedenis

Biz Amerikan tarihi dersinde tanıştık.

Deze slag heeft de loop van de geschiedenis veranderd.

Bu savaş tarihin seyrini değiştirdi.

Dus waarom die zorg over de geschiedenis van onze planeet

Peki uzak geçmiş, günlük yaşam ile karşılaştırıldığında

De geschiedenis heeft ons geleerd dat het veel moeilijker was.

Tarih bize bunun sandığımızdan çok daha zor olduğunu gösterdi.

Maar de ontwikkelingen... ...in de geschiedenis hebben ons kapitalisten gemaakt.

Ama tarih ve gelişmeler bizi kapitalistlere dönüştürdü.

Ik wil de geschiedenis van Japan studeren aan de universiteit.

Japonya'nın tarihini üniversitede okumak istiyorum.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren geometrie en geschiedenis.

Ortaokulda benim en sevdiğim dersler, geometri ve tarihdi.

En voor het eerst in de geschiedenis kunnen we dit ook.

ve ilk defa bunu gerçekten yapabiliyoruz.

Meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de berg.

Everest'in tarihinde bunu ondan fazla başarabilmiş kimse yoktur.

Het was een geweldig moment in de geschiedenis van de natie.

Milletin tarihinde büyük bir andı.

De geschiedenis is een roman, waarvan het volk de schrijver is.

Tarih, halkın yazar olduğu bir romandır.

Elke dag van uw leven is een dag van uw geschiedenis.

Yaşamınızın her günü, tarihinizin bir günüdür.

De geschiedenis lijkt totaal niet op wat je in geschiedenisboeken leest.

Tarih tarih kitaplarında okuduğun gibi bir şey değil.

De geschiedenis van de Zuid-Wales Vallei is een gevecht om rechten.

Güney Galler Vadileri tarihinde bir hak savaşı var.

De eerste immigranten in de Amerikaanse geschiedenis kwamen uit Engeland en Nederland.

Amerikan tarihindeki ilk göçmenler İngiltere ve Hollanda'dan geldiler.

De geschiedenis van de zondvloed is niet alleen uit de Bijbel bekend.

Büyük bir selin hikayesi sadece Tevrat'tan bilinmemektedir.

- Is het goed als ik u een paar vragen stel over uw medische geschiedenis?
- Is het goed als ik je een paar vragen stel over je medische geschiedenis?

Tıbbi geçmişinizle ilgili birkaç soru sormamda sakınca var mı?

We kunnen de geschiedenis niet veranderen, maar we kunnen er wel van leren.

Tarihi değiştiremeyiz ama ondan öğrenebiliriz.

Legenden over koning Hrolf komen uit een tumultueuze periode in de Europese geschiedenis, traditioneel

Kral Hrolf hakkındaki efsaneler, geleneksel olarak 'Karanlık Çağlar' olarak bilinen

Maarschalk Ney was een van de meest inspirerende slagveldcommandanten in de geschiedenis: een geboren

Mareşal Ney tarihteki en ilham verici savaş alanı komutanlarından biriydi: doğuştan bir

En net als vele kleine steden in Engeland, heeft het nogal een lange geschiedenis.

Ve İngiltere'deki pek çok küçük kasaba gibi, onun oldukça uzun bir geçmişi vardır.

- Het klimaat van de aarde verandert nu sneller dan in enig andere tijd in de geschiedenis.
- Het klimaat van de aarde is sneller aan het veranderen dan in enig andere tijd in de geschiedenis.

Dünyanın iklimi, tarihteki herhangi bir başka zamandan daha hızlı değişiyor.

Dus vallen de Britten aan bij Cambrai, met de eerste grote tank aanval in de geschiedenis.

So the British attack at Cambrai, with the first major tank assault in history.

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zoveel over de geschiedenis van Australië weet als Tom.

- Avustralyalı tarihi hakkında Tom'un bildiği kadar çok bilen biriyle asla tanışmadım.
- Avustralya tarihini Tom kadar bilen birine hiç rastlamadım.

En mensen zeggen "nou ja, daar kan ik niet op vertrouwen voor de geschiedenis, het zijn fictie!"

Ve insanlar "pekala, bunlara tarih için güvenemezsin, onlar kurgu!" Diyorlar.