Translation of "Vragen" in Portuguese

0.027 sec.

Examples of using "Vragen" in a sentence and their portuguese translations:

- Zijn er vragen?
- Vragen?

Alguma pergunta?

- Heb je vragen?
- Heeft u vragen?

Vocês têm alguma pergunta?

- Zijn er vragen?
- Zijn er nog vragen?

- Tem alguma pergunta?
- Alguma pergunta?
- Há alguma pergunta?

Hebt u vragen?

- Vocês têm perguntas?
- Você tem perguntas?

Beantwoord mijn vragen.

Responda minhas perguntas.

- Heeft u nog vragen?
- Hebben jullie verder nog vragen?

Você tem mais alguma pergunta?

Zij ontweek mijn vragen.

Ela evitou responder às minhas perguntas.

Laten we Tom vragen.

Perguntemos ao Tom.

Mag ik vragen waarom?

Eu poderia perguntar por quê?

Tom stelde veel vragen.

Tom fez muitas perguntas.

Dit zijn de vragen.

Essas são as questões.

Hij stelde banale vragen.

Ele fez perguntas banais.

Laten we het vragen.

Perguntemos.

Stel maar gerust vragen.

- Não tenha medo de perguntar.
- Não tenha medo de fazer perguntas.

- Mag ik enkele vragen stellen?
- Mag ik een paar vragen stellen?

Posso fazer algumas perguntas?

- Mag ik vragen hoe u heet?
- Mag ik vragen hoe je heet?

- Posso perguntar seu nome?
- Posso perguntar teu nome?

Moet ik alle vragen beantwoorden?

Preciso responder a todas as questões?

We vragen ons af waarom.

Nós nos perguntamos o porquê.

Ik heb geen verdere vragen.

Não tenho mais perguntas.

Er zijn geen domme vragen.

Não há perguntas estúpidas.

Ik zal het hem vragen.

Vou perguntar-lhe.

Ik ga het Tom vragen.

Vou perguntar ao Tom.

Stel niet zo veel vragen!

Não faça tantas perguntas.

Tom had het moeten vragen.

O Tom deveria ter pedido.

De kinderen stellen veel vragen.

As crianças fazem muitas perguntas.

Je moet deze vragen beantwoorden.

Você deve responder a estes questionamentos.

Ik stel een hoop vragen.

Eu faço muitas perguntas.

Jouw vragen waren te direct.

As suas perguntas foram muito diretas.

Ik kon alle vragen beantwoorden.

- Eu consegui responder à todas as perguntas.
- Consegui responder todas as perguntas.

Mag ik je iets vragen?

- Posso lhe perguntar uma coisa?
- Posso te perguntar algo?
- Posso lhe perguntar algo?

Mag ik iets idioots vragen?

Posso fazer uma pergunta idiota?

U stelt de juiste vragen.

A senhora faz as perguntas certas.

- U moet die vragen niet beantwoorden.
- Je hoeft die vragen niet te beantwoorden.

- Você não precisa responder essas perguntas.
- Tu não precisas responder a essas perguntas.
- Vós não tendes de responder a essas perguntas.
- Vocês não são obrigados a responder essas perguntas.
- O senhor não precisa responder a essas perguntas.
- A senhora não tem necessidade de responder essas perguntas.
- Os senhores não têm o dever de responder a essas perguntas.
- As senhoras não têm a obrigação de responder essas perguntas.

- Mag ik je vragen wie je bent?
- Mag ik vragen wie je bent?

Eu posso te perguntar quem é você?

- Ik zou twee vragen willen stellen.
- Ik zou graag twee vragen willen stellen.

Gostaria de fazer duas perguntas.

- Mag ik u om een gunst vragen?
- Mag ik je om een gunst vragen?

- Posso lhe pedir um favor?
- Eu posso te pedir um favor?
- Permites-me pedir-te um favor?
- Permite que lhe peça um favor?
- Posso pedir-vos um favor?
- Permitis que eu vos peça um favor?
- Posso pedir um favor ao senhor?
- O senhor permite que eu lhe peça um favor?
- Posso pedir um favor à senhora?
- A senhora me permite pedir-lhe um favor?
- Posso pedir aos senhores um favor?
- Permitem-me os senhoras pedir-lhes um favor?
- Eu poderia pedir um favor à senhora?
- As senhoras me permitiriam pedir-lhes um favor?
- As senhoras permitem que eu lhes peça um favor?
- Permitem os senhores que eu lhes peça um favor?
- Permitem que eu lhes peça um favor?
- Posso pedir-lhes um favor?

- Ik zal jullie vandaag verder niets vragen.
- Ik zal je vandaag verder niets vragen.

- Eu não vou te perguntar mais nada hoje.
- Não te vou perguntar mais nada hoje.
- Não vou perguntar-te mais nada hoje.
- Não te perguntarei mais nada hoje.
- Não lhe perguntarei mais nada hoje.
- Não vou perguntar-lhe mais nada hoje.
- Não perguntarei mais nada a vocês hoje.
- Não vos perguntarei mais nada hoje.
- Não vou perguntar-vos mais nada hoje.
- Não perguntarei mais nada à senhora hoje.
- Não vou perguntar mais nada às senhoras hoje.
- Não perguntarei mais nada ao senhor hoje.
- Não vou perguntar mais nada aos senhores hoje.
- Não lhes perguntarei mais nada hoje.
- Não lhes vou perguntar mais nada hoje.

Ik zou twee vragen willen stellen.

Gostaria de formular duas perguntas.

Ge moet het alleen maar vragen.

É só pedir.

Hij vroeg me een paar vragen.

Ele me perguntou algumas coisas a meu respeito.

Niemand stelde vragen over mijn land.

Ninguém fez perguntas concernentes ao meu país.

Jullie zouden om verontschuldiging moeten vragen.

Vocês deviam pedir desculpas.

Waarom vragen jullie me dat altijd?

Por que vocês sempre me perguntam isso?

Mag ik vragen hoe u heet?

- Posso perguntar seu nome?
- Posso perguntar teu nome?

Dat is wat ik wil vragen.

Isso era o que eu queria perguntar.

Laten we het de buurjongen vragen.

Perguntemos ao garoto que mora ao lado.

Je moet hem om advies vragen.

- Você deveria pedir conselhos a ele.
- Você deveria aconselhar-se com ele.

Weten jullie wel wat jullie vragen?

- Você sabe o que está perguntando?
- Vocês sabem o que estão perguntando?

Mag ik een paar vragen stellen?

Posso fazer algumas perguntas?

Ze beantwoordde alle vragen met zekerheid.

- Respondeu todas as perguntas com segurança.
- Respondeu todas as questões com firmeza.

Ik kon niet alle vragen beantwoorden.

Eu não podia responder a todas as perguntas.

Al uw vragen zullen worden beantwoord.

Todas as suas perguntas serão respondidas.

Laten we een paar vragen stellen.

Vamos fazer umas perguntas.

- Mag ik u een vraag stellen?
- Mag ik jullie iets vragen?
- Mag ik u iets vragen?

- Posso lhe perguntar uma coisa?
- Posso te pedir uma coisa?

- Ik denk dat je een heleboel vragen hebt.
- Ik denk dat je heel wat vragen hebt.

Imagino que você tenha muitas perguntas.

Hij onderbrak de spreker telkens met vragen.

- Ele interrompia o palestrante com perguntas frequentes.
- Ele interrompia o orador com perguntas frequentes.

Hij stelde enige vragen over het wiskundeproefwerk.

Ele me fez algumas perguntas sobre o teste de matemática.

Tom kon niet al Mary's vragen beantwoorden.

O Tom não pôde responder a todas as perguntas da Mary.

Mij geld vragen zal je niets opleveren.

Não vai adiantar me pedir dinheiro.

Mag ik je om een gunst vragen?

Posso te pedir um favor?

Ik wist dat je dat ging vragen.

- Eu sabia que você iria perguntar isso.
- Eu sabia que você iria pedir isso.
- Eu sabia que vocês iriam perguntar isso.

Ze kon altijd op alle vragen antwoorden.

Ela sempre foi capaz de responder todas as perguntas.

Wees niet bang om vragen te stellen.

- Não tenha medo de perguntar.
- Não tenha medo de fazer perguntas.
- Não tenham medo de fazer perguntas.

Ik wil niet om je hand vragen!

Não quero pedir a sua mão!

Hij kwam ons vragen hem te helpen.

Ele veio pedir-nos para ajudá-lo.

Waarom vragen we hem niet om advies?

Por que não pedimos seu conselho?

Is er iets dat je wilt vragen?

Queres perguntar alguma coisa?

Mag ik jullie om een gunst vragen?

Permitis que eu vos peça um favor?

- Neem contact op met haar als je vragen hebt.
- Neem contact op met haar als u vragen hebt.

Entre em contato com ela se tiver alguma pergunta.

Ik zou je graag om een gunst vragen.

- Gostaria de lhe pedir um favor.
- Gostaria de te pedir um favor.

Ik heb enkele vragen gesteld aan de dokter.

Eu fiz algumas perguntas ao médico.

Mevrouw Ionescu, ik zou u iets willen vragen.

Senhora Ionescu, gostaria de lhe perguntar uma coisa.

Mag ik vragen, zijn uw haren pas geverfd?

Você me permite perguntar se seus cabelos foram pintados há pouco?

Ik moet je om een kleine gunst vragen.

Preciso lhe pedir um favorzinho.

Ik besloot mijn vriend om hulp te vragen.

Eu decidi pedir ajuda ao meu amigo.

Je had het alleen maar hoeven te vragen.

Tudo o que você tinha de fazer era perguntar.

Kan ik je om een grote gunst vragen?

Eu poderia te pedir um favor enorme?

Ik ga je niet vragen dat te doen.

- Eu não vou te pedir para fazer isso.
- Não vou te pedir para fazer isso.

Waarom vragen we hem niet om te helpen?

Por que não lhe pedimos ajuda?

Het heeft geen zin me geld te vragen.

Não vai adiantar me pedir dinheiro.