Translation of "Sneeuw" in Korean

0.006 sec.

Examples of using "Sneeuw" in a sentence and their korean translations:

...goed afgeschermd door de sneeuw.

눈이 단열재 역할을 잘해줍니다

...en goed geïsoleerd door de sneeuw.

눈이 단열재 역할을 잘해줍니다

Deze sneeuw is dieper dan ik dacht.

눈이 생각보다 깊습니다!

Maar met deze sneeuw moet je slimmer zijn.

이렇게 눈이 올 때는 더 현명해져야 합니다

Brede, harige voeten glijden over de diepste sneeuw.

‎넓적하고 털이 무성한 발로 ‎깊은 눈밭을 거침없이 질주합니다

Daar aanbeland werkt de sneeuw als een iglo,

그곳에서 눈은 이글루 역할을 해

Sneeuw heeft een goede isolerende werking. Krap en knus.

눈은 훌륭한 단열재죠 아주 딱 맞고 편안하네요

Met sneeuw tot aan mijn middel. Het is erg ongemakkelijk.

눈이 허리 깊이까지 쌓였고요 움직이기가 힘듭니다

En ik heb de ingang een beetje afgeschermd met sneeuw.

그리고 눈으로 입구를 살짝 막았습니다

Ik ga over de top van de sneeuw en het ijs...

눈과 얼음을 위에서 살펴봐야겠어요

Ik kan 't in de sneeuw aanbrengen, zichtbaar vanuit 'n helikopter.

눈 위에 그릴 수 있습니다 하늘 위 헬기에서 보일 정도로요

We hebben 'n verhoging gebouwd zodat 't boven de sneeuw ligt.

조그맣게 단을 세웠어요 눈에서 떨어지도록요

Ik kan 't in de sneeuw aanbrengen, zichtbaar vanuit een helikopter.

눈 위에 그릴 수 있습니다 하늘 위 헬기에서 보일 정도로요

...drukt het tegen al deze sneeuw en dit ijs en het houdt me.

이 눈과 얼음 전체가 힘을 받아 제 무게를 버텨줄 겁니다

Zelfs als ik een beetje dieper graaf... ...in de hoop dichtere sneeuw te vinden...

좀 더 다져진 눈을 찾으려고 눈을 좀 더 깊이 파 봐도

Sneeuw maakt het lastiger om voedsel te vinden op de bosgrond. Ze moet elders zoeken.

‎눈 때문에 숲의 바닥에서 ‎먹이를 찾기가 더 까다롭습니다 ‎다른 곳을 찾아봐야겠군요

...en in staat een karkas op te speuren dat twee meter onder de sneeuw ligt. Een veelvraat is zeldzaam om te zien.

‎눈밭 2m 아래 묻힌 ‎죽은 동물 냄새까지 맡아낼 정도죠 ‎울버린이 목격되는 건 ‎드문 경우입니다