Translation of "Voortdurend" in Italian

0.009 sec.

Examples of using "Voortdurend" in a sentence and their italian translations:

Tom klaagt voortdurend.

- Tom si lamenta costantemente.
- Tom si lamenta in continuazione.

Ik mis je voortdurend.

- Mi manchi costantemente.
- Mi mancate costantemente.
- Mi manca costantemente.
- Tu mi manchi costantemente.
- Voi mi mancate costantemente.
- Lei mi manca costantemente.

Ze kijkt voortdurend televisie.

- Guarda in continuo la televisione.
- Lei guarda in continuo la televisione.

Ik ben voortdurend aan het studeren.

- Studio costantemente.
- Io studio costantemente.

Ze is tijdens het ademhalen voortdurend in beweging.

Significa che si muove durante l'intero processo di respirazione,

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

affrontando dure probabilità contro un ordine che dà la vita

- Computers worden steeds verbeterd.
- Computers worden voortdurend verbeterd.

I computer vengono costantemente migliorati.

Hij zeurt voortdurend dat hij een kleine kamer heeft.

Si lamenta sempre che la sua stanza è piccola.

Wat drijft hen ertoe voortdurend de straat op te gaan,

Cosa li spinge a continuare a scendere in strada

- Ik ben voortdurend in gevaar.
- Ik ben constant in gevaar.

- Sono in pericolo costante.
- Io sono in pericolo costante.

- Hij praat altijd over geld.
- Hij praat voortdurend over geld.
- Hij heeft het constant over geld.

- Parla sempre di soldi.
- Lui parla sempre di soldi.