Translation of "Kaars" in French

0.007 sec.

Examples of using "Kaars" in a sentence and their french translations:

De kaars ging uit.

- La chandelle s'est éteinte.
- La bougie s'est éteinte.

Steek de kaars aan.

- Allume le cierge !
- Allumez le cierge !
- Allume la bougie !
- Allumez la bougie !

De kaars is uitgegaan.

- La chandelle s'est consumée.
- La bougie s'est consumée.

Steek de kaars niet aan!

- N'allume pas la bougie !
- N'allumez pas la bougie !

Wat symboliseert een groene kaars?

Que symbolise une bougie verte ?

- Tom stak de kaars op tafel aan.
- Tom heeft de kaars op tafel aangestoken.

Tom a allumé la bougie qui était sur la table.

Tom heeft de kaars op tafel aangestoken.

Tom a allumé la bougie qui était sur la table.

- Tom heeft de kaarsen uitgeblazen.
- Tom heeft de kaars uitgeblazen.

Tom souffla la bougie.