Translation of "Muéstreme" in Finnish

0.008 sec.

Examples of using "Muéstreme" in a sentence and their finnish translations:

Muéstreme su permiso de conducción, por favor.

Saisinko nähdä ajokorttinne?

- Por favor, enséñeme otro.
- Por favor, muéstreme otro.

- Voisitko näyttää jonkin toisen?
- Voisitko näyttää jotakin toista?

- Muéstrame eso.
- Enséñeme eso.
- Enséñame eso.
- Enseñadme eso.
- Muéstreme eso.
- Mostradme eso.

- Näytä sitä minulle.
- Näytä sitä.
- Anna kun katson sitä.

- Su pasaporte, por favor.
- Enséñeme su pasaporte, por favor.
- Por favor, muéstreme su pasaporte.

Näyttäkää passinne, olkaa hyvä.