Translation of "Nagels" in French

0.009 sec.

Examples of using "Nagels" in a sentence and their french translations:

- Knip jouw nagels.
- Knip je nagels.

Coupe-toi les ongles.

Knip jouw nagels.

Coupe-toi les ongles.

Haar nagels zijn rood.

Ses ongles sont rouges.

Bijt niet op je nagels.

Ne ronge pas tes ongles.

- Hebt u veranderingen in uw haar of nagels opgemerkt?
- Heb je veranderingen in je haar of nagels opgemerkt?

- Avez-vous remarqué des changements dans vos cheveux ou vos ongles ?
- As-tu remarqué des changements dans tes cheveux ou tes ongles ?

- Stop met bijten op je nagels.
- Stop met nagelbijten.

Arrête de ronger tes ongles.

Ze heeft de gewoonte om op haar nagels te bijten.

Elle a l'habitude de se ronger les ongles.

Ik kan niet tegelijk mijn nagels knippen en de strijk doen!

- Je ne peux pas me couper les ongles et faire le repassage en même temps !
- Je ne peux pas me couper les ongles et repasser en même temps.

Ze zijn gemaakt van keratine, wat ook in menselijk haar en nagels zit...

Faites de kératine, la protéine présente dans les cheveux et les ongles humains,

3 dagen na de dood blijven haar en nagels groeien, maar er komen minder telefoonoproepen.

Trois jours après la mort, les cheveux et les ongles continuent à pousser mais les appels téléphoniques se font plus rares.