Translation of "Mevrouw" in Finnish

0.017 sec.

Examples of using "Mevrouw" in a sentence and their finnish translations:

Dag mevrouw.

Hyvää päivää, rouva.

Goedenavond, mevrouw.

Hyvää iltaa, neiti.

Er is een mevrouw hier.

Täällä on rouva.

Is mevrouw Smith lerares Engels?

Onko rouva Smith englanninopettaja?

Kan ik met mevrouw Brown praten?

Saisinko Brownin puhelimeen?

Mevrouw Wood was een uitstekende kok.

Rouva Woods oli erinomainen ruoanlaittaja.

Hoe gaat het met u, mevrouw Jones?

Mitä kuuluu, rouva Jones?

- Fijne verjaardag, mevrouw Aiba!
- Hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag, juffrouw Aiba!

Hyvää syntymäpäivää, neiti Aiba!