Translation of "Overdrijf" in Arabic

0.005 sec.

Examples of using "Overdrijf" in a sentence and their arabic translations:

Overdrijf het niet.

لا تُبالِغ.

- Overdrijf niet!
- Niet overdrijven.

لا تُبالِغ.

- Stop met overdrijven.
- Overdrijf niet zo.
- Hou op met overdrijven.

كفاكَ مبالغة.