Translation of "Overdrijven" in Arabic

0.004 sec.

Examples of using "Overdrijven" in a sentence and their arabic translations:

- Stop met overdrijven.
- Overdrijf niet zo.
- Hou op met overdrijven.

كفاكَ مبالغة.

- Overdrijf niet!
- Niet overdrijven.

لا تُبالِغ.