Translation of "Verblijven" in German

0.005 sec.

Examples of using "Verblijven" in a sentence and their german translations:

Ik zal twee weken op het platteland verblijven.

Ich werde zwei Wochen auf dem Lande sein.

Ik wil in een hotel vlak bij het vliegveld verblijven.

Ich will in einem Hotel nahe dem Flughafen ├╝bernachten.