Translation of "Geel" in Hungarian

0.012 sec.

Examples of using "Geel" in a sentence and their hungarian translations:

- Je bent geel.
- Jij bent geel.

Sárga vagy.

- Bloemen zijn geel.
- De bloemen zijn geel.

A virágok sárgák.

Bananen zijn geel.

Sárgállnak a banánok.

Dooiers zijn geel.

- A tojássárgája sárga színű.
- A tojássárga sárga.

Tinten geel en groen,

A sárga és zöld árnyalatainak színkavalkádja

De vrucht is geel.

A gyümölcs sárga.

Deze mosterd is geel.

Ez a mustár sárga.

Ik hou van geel.

- Szeretem a sárga színt.
- Szeretem a sárgát.

De auto is geel.

Az autó sárga.

Alle ballen zijn geel.

Minden labda sárga.

De citroen is geel.

- A citrom sárga.
- Citromsárga a citrom.

De bloem is geel.

A virág sárga.

Zijn tanden zijn geel.

Sárgák a fogai.

Welke vrucht is geel?

Melyik gyümölcs sárga?

De bloemen zijn geel.

A virágok sárgák.

- Ik vond het er wel geel uit zien.
- Ik vond het er geel uitzien.

Számomra sárgának tűnt.

Mijn zoon zijn badeend is geel.

A fiam gumikacsája sárga.

Men heeft de muur geel geschilderd.

Sárgára festették a falat.

Alle bloemen in de tuin zijn geel.

A kertben minden virág sárga.

De deur van het kantoor is geel.

Az iroda ajtaja sárga.

Alle bladeren aan de boom werden geel.

Miden levél megsárgult a fán.

Deze groene bladeren worden rood of geel in de herfst.

Ezek a zöld levelek ősszel megsárgulnak, vagy pirosba váltanak.