Translation of "Raar" in German

0.026 sec.

Examples of using "Raar" in a sentence and their german translations:

Raar.

Komisch.

- Vreemd.
- Raar.

Komisch.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Raar.

- Eigenartig.
- Komisch.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Vreemd.
- Raar.

Komisch.

Tom is raar.

Tom ist etwas komisch.

Japan is raar.

Japan ist eigenartig.

- Wat raar!
- Hoe vreemd!

Wie seltsam!

Die melk smaakt raar.

Diese Milch hat einen seltsamen Geschmack.

Mijn computer doet raar.

- Mein Computer spinnt herum.
- Mein Computer benimmt sich merkwürdig.

Noord-Korea is raar.

Nordkorea ist eigenartig.

- Dat is vreemd.
- Het is vreemd.
- Dat is raar.
- Het is raar.

Das ist seltsam.

Wat is het leven raar!

Wie seltsam ist doch das Leben!

Japan is een raar land.

- Japan ist ein komisches Land.
- Japan ist ein merkwürdiges Land.
- Japan ist ein seltsames Land.
- Japan ist ein sonderbares Land.

Ik heb een raar geluid gehoord.

Ich hörte ein ungewöhnliches Geräusch.

Eh, nou is het echt raar...

Oh, jetzt ist es wirklich verwirrend...

- Maria is raar.
- Maria is vreemd.

- Maria ist komisch.
- Maria ist seltsam.

Raar dat ze zoiets gedaan heeft.

Komisch, dass sie sowas gemacht hat.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

Das ist seltsam.

- Het is vreemd.
- Het is raar.

Das ist ja seltsam.

Hij is bezeten door een raar idee.

Er ist von einer merkwürdigen Idee besessen.

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal klinkt vreemd.

Seine Geschichte klingt seltsam.

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal lijkt vreemd.

Seine Geschichte klingt seltsam.

- Wat een raar verhaal!
- Wat een bizar verhaal!

Was für eine seltsame Geschichte!

- Ze zijn echt raar.
- U bent echt merkwaardig.

Sie sind wirklich seltsam.

- Dat was vreemd.
- Dat was raar.
- Dat was gênant.

- Das war peinlich.
- Das war ungeschickt.

- Tom grijnsde.
- Tom trekkebekte.
- Tom trok een raar gezicht.

Tom grimassierte.

- Wat voor een rare hond!
- Wat voor een raar hondje!

Was für ein seltsamer Hund!

Vindt ge het niet raar dat ze zo gehaast was?

Findet ihr nicht, dass es seltsam war, dass sie es so eilig hatte?

- Het ziet er vreemd uit.
- Het ziet er raar uit.

Es erscheint seltsam.

- Zijn verhaal is raar, maar geloofwaardig.
- Zijn verhaal is vreemd, maar geloofwaardig.

Seine Geschichte ist seltsam, aber glaubwürdig.

Veel mensen denken dat ik een beetje raar ben in min hoofd.

- Viele Leute denken, dass ich seltsam im Kopf bin.
- Viele Menschen denken, dass ich ein bisschen komisch im Kopf bin.

- Dit is verrassend.
- Dat is verrassend.
- Het is raar.
- Dit is vreemd.

Das ist seltsam.

- O, nou is het echt verwarrend...
- Eh, nou is het echt raar...

Oh, jetzt ist es wirklich verwirrend...

- Dat lijkt mij vreemd.
- Ik vind het maar raar.
- Dit voelt vreemd aan.

Das kommt mir komisch vor.

- Alle zeggen dat ik eigenaardig ben.
- Ze zeggen allemaal, dat ik raar ben.

Alle sagen, dass ich komisch bin.

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.

Hier ist meine Flagge für Nynorsk. Weil die Philosophie hinter dem Nynorsk sich auf eine größtmögliche Unterscheidung vom Dänischen gründet, wird der dänische Flaggenhintergrund durch einen isländischen ersetzt, da Isländisch eine Inspiration für diejenigen war, welche die Sprache schufen. Die Flagge ist nicht rechteckig, weil Nynorsk ja doch etwas Eigenartiges ist.