Translation of "Onbekenden" in German

0.009 sec.

Examples of using "Onbekenden" in a sentence and their german translations:

Een hond blaft naar onbekenden.

Ein Hund bellt Fremde an.

Een hond zal naar onbekenden blaffen.

Ein Hund bellt Fremde an.

- Engelsen spreken heel zelden onbekenden aan in de trein.
- Engelse mensen praten zelden met vreemden in de trein.

Es ist selten, dass Engländer im Zug Fremde ansprechen.