Translation of "Woont" in Finnish

0.024 sec.

Examples of using "Woont" in a sentence and their finnish translations:

- Waar woont hij?
- Waar woont ie?

Missä hän asuu?

- Weten jullie waar hij woont?
- Weet je waar hij woont?
- Weet je waar ze woont?
- Weet u waar hij woont?
- Weet u waar ze woont?

Tiedätkö missä hän asuu?

- Weet gij waar hij woont?
- Weten jullie waar hij woont?
- Weet je waar hij woont?
- Weet jij waar hij woont?
- Weet u waar hij woont?

Tiedätkö missä hän asuu?

Waar woont hij?

Missä hän asuu?

Hij woont alleen.

Hän asuu yksin.

Woont hij hier?

Asuuko hän täällä?

Tom woont hiernaast.

Tom asuu naapurissa.

Woont u hier?

Asutteko täällä?

- Ze woont bij hem.
- Ze woont met hem samen.

Hän elää hänen kanssaan.

- Waar woon je?
- Waar woont gij?
- Waar woont u?

- Missä sinä asut?
- Missä asut?
- Mis sä asut?

- Weet gij waar hij woont?
- Weet je waar hij woont?
- Weet jij waar hij woont?

Tiedätkö missä hän asuu?

- Weet gij waar hij woont?
- Weet jij waar hij woont?
- Weet u waar hij woont?

Tiedätkö missä hän asuu?

- Weet je waar ze woont?
- Weet u waar ze woont?

- Tiedätkö missä hän asuu?
- Tiedätkö sinä, missä hän asuu?
- Tiedättekö te, missä hän asuu?

Tom woont in Boston.

Tom asuu Bostonissa.

Hij woont boven mij.

Hän asuu minun yläpuolellani.

Hij woont in Marokko.

Hän elää Marokossa.

Woont je zus daar?

Asuuko sisaresi siellä?

Maria woont in Caïro.

- Mari asuu Kairossa.
- Mary asuu Kairossa.

Waar woont Marika nu?

Missä Marika asuu nyt?

Waar woont je opa?

Missä vaarisi asuu?

Ze woont in Rome.

Hän asuu Roomassa.

Hij woont in Kioto.

Hän asuu Kiotossa.

- Hij woont bij zijn ouders.
- Hij woont samen met zijn ouders.

Hän asuu vanhempiensa kanssa.

- Tom woont in de buurt.
- Tom woont hier in de buurt.

Tom asuu lähistöllä.

- Naoko woont in dat witte huis.
- Naoko woont in dit witte huis.

Naoko asuu tuossa valkoisessa talossa.

- Waar woon je?
- Waar woont gij?
- Waar wonen jullie?
- Waar woont u?

Missä asut?

Hij woont bij zijn ouders.

- Hän asuu vanhempiensa kanssa.
- Hän asuu vanhempiensa luona.

Toms familie woont in Boston.

Tomin perhe asuu Bostonissa.

Tom weet waar Maria woont.

Tom tietää missä Mary asuu.

Tom woont bij zijn ouders.

- Tomi asuu vanhempiensa kanssa.
- Tomi asuu sen vanhempien kaa.

Hij woont op het platteland.

- Hän asuu maaseudulla.
- Hän asuu maalla.

Hij woont in deze wijk.

- Hän asuu tällä alueella.
- Hän asuu tässä kaupunginosassa.

Hij woont buiten de stad.

Hän asuu kaupungin ulkopuolella.

Mijn oom woont in Duitsland.

- Setäni asuu Saksassa.
- Enoni asuu Saksassa.

Tom woont niet in Boston.

Tom ei asu Bostonissa.

Tom woont in een rijhuis.

Tom asuu rivitalossa.

Je woont te ver weg.

- Asut liian kaukana.
- Asutte liian kaukana.

Mijn broer woont in Boston.

Isoveljeni asuu Bostonissa.

Mijn broertje woont in Boston.

Pikkuveljeni asuu Bostonissa.

Op welke verdieping woont ge?

Missä kerroksessa sinä asut?

Ge woont in Tokio, nietwaar?

Sinähän asut Tokiossa, eikö niin?

Mijn broer woont in Tokio.

Minun veljeni asuu Tokiossa.

Ze woont in het dorp.

- Hän asuu siinä kylässä.
- Hän asuu kylässä.

Weet je waar ze woont?

Tiedätkö missä hän asuu?

Niemand woont in dit huis.

Kukaan ei asu tässä talossa.

John woont in New York.

Jani asuu New Yorkissa.

Mijn oom woont in New York.

- Setäni asuu New Yorkissa.
- Enoni asuu New Yorkissa.

Mijn broer woont in San Diego.

- Isoveljeni asuu San Diegossa.
- Pikkuveljeni asuu San Diegossa.
- Veljeni asuu San Diegossa.

Je woont dicht bij de dijk.

- Asut kanavan lähettyvillä.
- Asut lähellä kanavaa.
- Asut ojan lähellä.
- Asut ojan lähettyvillä.
- Asut kanavan lähellä.
- Asut lähellä ojaa.

Woont u hier in de buurt?

- Asutko tässä kaupunginosassa?
- Asutko jossain tässä lähellä?

Tom woont nu bij zijn oom.

- Nyt Tomi asuu setänsä kanssa.
- Nyt Tomi asuu enonsa kanssa.

Toms moeder woont in dit dorp.

Tomin äiti asuu tässä kylässä.

Naoko woont in het witte huis.

Naoko asuu valkoisessa talossa.

- Waar woon je?
- Waar woont gij?

Missä asut?

Zij woont enkele blokken hier vandaan.

Hän asuu muutaman korttelin päästä täältä.

Naoko woont in dat witte huis.

Naoko asuu tuossa valkoisessa talossa.

Hij woont zes huizen van me vandaan.

Hän asuu vain kuuden talon päässä talostani.

Ik vraag me af waar zij woont.

Missähän hän asuu?

Ik weet niet eens waar Tom woont.

En edes tiedä missä Tom asuu.

Mijn vader woont en werkt in Tokio.

- Minun isäni asuu ja työskentelee Tokiossa.
- Minun isäni asuu ja tekee töitä Tokiossa.

Hij woont in een klein gerieflijk huis.

Hän asuu pienessä ja viihtyisässä kodissa.

- Met wie woon je samen?
- Met wie woont u samen?
- Met wie woon je?
- Met wie woont u?

- Kenen kanssa sinä asut?
- Kenen kanssa asut yhdessä?

- Waar woon je nu?
- Waar woont u nu?

Missä sinä asut nyt?

Ik heb een vriend die in Duitsland woont.

Minulla on eräs Saksassa asuva ystävä.

- Waar woon je eigenlijk?
- Waar woont gij eigenlijk?

- Missä muuten asut?
- Muuten, missä sinä asut?
- Asiasta toiseen, missä sinä asut?

Ik heb een vriend die in Sapporo woont.

Minulla on Sapporossa asuva ystävä.

- Het meisje waarover ik je verteld heb woont hier.
- Het meisje over wie ik je verteld heb woont hier.

Tyttö, josta puhuin sinulle, asuu täällä.

Ik kan Marika niet bellen. Ze woont in Finland!

En voi soittaa Marikalle. Hän asuu Suomessa!

Mijn oma van mijn moeders kant woont in Osaka.

Isoäitini äitini puolelta asuu Osakassa.

- Woon je hier?
- Woont u hier?
- Wonen jullie hier?

- Asutko täällä?
- Asutko sinä täällä?
- Asutteko täällä?

Tom woont aan de andere kant van de rivier.

- Tomi asuu joen toisella puolella.
- Tomi asuu joen vastarannalla.

De Kerstman woont niet op de Noordpool, maar in Finland.

Joulupukki ei asu Pohjoisnavalla, vaan Suomessa.

Wie in een glazen huis woont, moet niet met stenen werpen.

Lasitalojen asukkaiden ei pidä heittää kiviä.

- Waar woon je nu?
- Waar woont u nu?
- Waar woon je tegenwoordig?

Missä sinä asut nyt?

- Mijn vader leeft op de buiten.
- Mijn vader woont op het platteland.

Minun isäni asuu maaseudulla.

Het merendeel van de mensen die met een vork eten, woont in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Useimmat ihmiset jotka syövät haarukalla asuvat Euroopassa, Pohjoisamerikassa ja Eteläamerikassa; ihmiset jotka syövät puikoilla asuvat Afrikassa, Lähi-idässä, Indonesiassa ja Intiassa.