Translation of "Dronken" in Turkish

0.006 sec.

Examples of using "Dronken" in a sentence and their turkish translations:

- Je bent dronken.
- U bent dronken.
- Jullie zijn dronken.

Sen sarhoşsun.

Blijf dronken!

Sarhoş kal!

Ze dronken.

Onlar içiyorlardı.

Hij is dronken.

- O sarhoş.
- O sarhoştur.

Tom is dronken.

Tom alkollü.

We dronken veel.

Biz çok içtik.

Je bent dronken.

Sen sarhoşsun.

Tom was dronken.

Tom sarhoştu.

We dronken bier.

Bira içtik.

Zij dronken koffie.

Onlar kahve içtiler.

Zij dronken smoothies.

Onlar meyveli içecek içtiler.

Is Tom dronken?

Tom sarhoş mu?

Ik was dronken.

Sarhoştum.

Je bent dronken!

Sen sarhoşsun!

Ik ben dronken.

Ben sarhoşum.

- Tom was dronken en boos.
- Tom was dronken en kwaad.

Tom sarhoştu ve kızgındı.

We zijn heel dronken.

Biz oldukça sarhoşuz.

We dronken veel alcohol.

- Çok içki içtik.
- Çok alkol aldık.

Man, jij bent dronken.

Adamım, sen sarhoşsun.

Laten we dronken worden.

Sarhoş olalım.

De politieagent was dronken.

Polis sarhoştu.

Ik was te dronken.

Çok sarhoştum.

We dronken een beetje.

Biz biraz içki içtik.

We dronken wat wijn.

Biraz şarap içtik.

Tom was niet dronken.

Tom sarhoş değildi.

Tom werd erg dronken.

Tom çok sarhoş oldu.

Hij werd erg dronken.

O, çok sarhoş oldu.

We dronken veel koffie.

Biz çok kahve içtik.

Tom is altijd dronken.

Tom hep sarhoştur.

Dronken mensen zijn zo onderhoudend.

Sarhoş insanlar çok eğlencelidir.

Hij is een beetje dronken.

O, biraz sarhoştur.

Ze is een beetje dronken.

O biraz sarhoş.

Ik ben een beetje dronken.

Biraz sarhoşum.

Tom kwam gisteravond dronken thuis.

Tom, dün gece eve sarhoş geldi.

Ik word een beetje dronken.

Biraz sarhoş oluyorum.

Ben je dronken of zo?

Sarhoş falan mısın?

Tom en Maria zijn dronken.

Tom ve Mary sarhoşlar.

Zijn jullie nu al dronken?

Şimdiden sarhoş musun?

Hij werd dronken en spraakzaam.

O sarhoş ve konuşkan oldu.

Tom was niet heel dronken.

Tom çok sarhoş değildi.

Ze was dronken en boos.

O sarhoş ve kızgındı.

- Je bent te dronken om te rijden.
- U bent te dronken om te rijden.
- Jullie zijn te dronken om te rijden.

Araba süremeyecek kadar çok sarhoşsun.

Hij was min of meer dronken.

O aşağı yukarı sarhoştu.

Dronken rijden is een serieus probleem.

- Sarhoş araba sürmek ciddi bir sorundur.
- Sarhoş araba sürme ciddi bir sorundur.

We zullen allemaal spoedig dronken zijn.

Yakında hepimiz sarhoş olacağız.

Dronken mensen doen vaak domme dingen.

- Sarhoş insanlar sık sık aptalca şeyler yapar.
- Sarhoş insanlar sık sık aptalca şeyler yaparlar.

Ik denk dat ik dronken ben.

Sarhoş olduğumu düşünüyorum.

Ze aten kaviaar en dronken champagne.

Havyar yiyip şampanya içtiler.

- Plaats geen dronken foto's op Facebook of Twitter.
- Zet geen dronken foto's op Facebook of Twitter.

Facebook ya da Twitter üzerinde sarhoş fotoğrafları gönderme.

Tom deed het toen hij dronken was.

Tom bunu sarhoşken yaptı.

Tom beweert dat hij toen dronken was.

Tom o zaman sarhoş olduğunu iddia ediyor.

Ik geloof dat ik een beetje dronken ben.

Sanırım biraz sarhoşum.

Tom deed dat waarschijnlijk toen hij dronken was.

Tom onu muhtemelen sarhoşken yaptı.

Hij was dronken en vergat de achterdeur te sluiten.

Arka kapıyı kapatmayı düşünemeyecek kadar sarhoştu.

Hij was te dronken om naar huis te rijden.

O arabayı eve süremeyecek kadar çok sarhoştu.

Ik ben dronken, maar ik kan nog Duits spreken.

Sarhoşum ama hâlâ Almanca konuşabiliyorum.

Ik ben misschien dronken, maar ik ben niet gek!

Sarhoş olabilirim ama deli değilim.

- In wijn zit waarheid.
- Een dronken man spreekt de waarheid.

Hakikat şaraptadır.

- Wil je dronken worden?
- Wil je zuipen?
- Wil je pimpelen?

Sarhoş olmak istiyor musun?

Ik ben nu zo dronken dat ik twee toetsenborden zie.

Şu an gerçekten çok sarhoşum, iki klavye görüyorum.

Tom wil niet dat zijn ouders te weten komen dat hij dronken was.

Tom sarhoş olduğunu ebeveynlerinin bilmesini istemiyor.

Voor uw eigen veiligheid, stap nooit in een auto met een dronken bestuurder.

Kendi güvenliğin için, sarhoş bir sürücüsü olan bir arabaya asla binme.

- Afgelopen kerst hebben we champagne gedronken.
- Afgelopen kerst dronken we champagne.
- We hebben afgelopen Kerstmis champagne gedronken.

Geçen Noel şampanya içtik.