Translation of "Verloren" in Spanish

0.024 sec.

Examples of using "Verloren" in a sentence and their spanish translations:

Ze verloren.

Perdieron.

- Ze hebben alles verloren.
- Zij hebben alles verloren.

Lo perdieron todo.

- Je bent verloren gelopen, niet?
- U bent verloren gelopen, niet?
- Jullie zijn verloren gelopen, niet?
- Je bent verloren gereden, niet?
- U bent verloren gereden, niet?
- Jullie zijn verloren gereden, niet?

Te has perdido, ¿verdad?

Ze verloren veel.

Perdieron mucho.

Ik heb verloren.

He perdido.

Tom heeft verloren.

Tom perdió.

We hebben verloren.

Perdimos.

Ik ben verloren.

Estoy perdido.

- Je bent verloren gelopen, niet?
- U bent verloren gelopen, niet?
- Jullie zijn verloren gelopen, niet?

Te has perdido, ¿verdad?

- Ik heb mijn portemonnee verloren.
- Ik heb mijn portefeuille verloren.

- He perdido mi monedero.
- Perdí mi billetera.

- Ik ben mijn regenscherm verloren.
- Ik ben mijn paraplu verloren.

He perdido mi paraguas.

- Ik ben het horloge verloren.
- Ik heb het horloge verloren.

- Perdí el reloj.
- He perdido el reloj.
- Perdí mi reloj.

En een verloren vriend.

y un amigo caído.

Zij verloren hun bezit.

Ellos perdieron su propiedad.

Ons team heeft verloren.

Nuestro equipo perdió.

Je hebt verloren, toch?

Has perdido, ¿verdad?

Heeft u gewicht verloren?

- ¿Habéis perdido peso?
- ¿Habéis adelgazado?
- ¿Ha adelgazado?
- ¿Ha perdido peso?
- ¿Perdió peso?
- ¿Usted perdió peso?

Heb je iets verloren?

¿Perdiste algo?

Ik voel me verloren.

Me siento perdido.

We verloren het spel.

Perdimos la partida.

Ik heb alles verloren.

- Lo he perdido todo.
- Lo perdí todo.

Zoek de verloren sleutel.

Busca la llave perdida.

Ze hebben veel verloren.

Perdieron mucho.

- Ik heb je e-mailadres verloren.
- Ik ben je e-mailadres verloren.

He perdido tu dirección de correo electrónico.

- Ik ben mijn horloge kwijt.
- Ik ben mijn horloge verloren.
- Ik heb mijn horloge verloren.
- Ik ben het horloge verloren.

- He perdido mi reloj.
- Perdí el reloj.
- He perdido el reloj.
- Perdí mi reloj.

Heeft het Westen alles verloren?

¿Occidente lo ha perdido todo?

Hij heeft alle hoop verloren.

Él perdió toda esperanza.

Ik ben mijn geduld verloren.

Perdí la paciencia.

Ik heb geen gewicht verloren.

No he perdido peso.

Ik ben mijn paraplu verloren.

- He perdido mi paraguas.
- Perdí mi paraguas.

We hebben veel tijd verloren.

Perdimos mucho tiempo.

Ben je hier iets verloren?

¿Se te ha perdido algo aquí?

Ik heb mijn sleutels verloren.

He perdido mis llaves.

Ben je je tong verloren?

¿Te comió la lengua el gato?

Ze is de autosleutels verloren.

Ella perdió las llaves de su coche.

Ik heb mijn portefeuille verloren.

No encuentro mi cartera.

Ze heeft haar handtas verloren.

Ella perdió su bolso.

Hij heeft zijn hond verloren.

- Perdió a su perro.
- Ha perdido su perro.
- Ha perdido a su perro.

Zij heeft haar hond verloren.

- Perdió a su perro.
- Ha perdido su perro.

Ik heb mijn portemonnee verloren.

Se me perdió la billetera.

Ze hebben het gevecht verloren.

Perdieron la batalla.

Hij heeft zijn gezichtsvermogen verloren.

- Él perdió su vista.
- Él perdió la vista.

Ik ben mijn regenscherm verloren.

He perdido mi paraguas.

Hij heeft zijn baan verloren.

Él perdió su trabajo.

Je hebt het spel verloren.

Perdiste el juego.

Ze heeft haar paspoort verloren.

- Ella perdió el pasaporte.
- Ella perdió su pasaporte.

- Onze ploeg heeft de eerste wedstrijd verloren.
- Ons team heeft de eerste wedstrijd verloren.

- Nuestro equipo perdió el primer encuentro.
- Nuestro equipo perdió el primer juego.

Hij heeft al zijn geld verloren.

Él perdió todo su dinero.

De verloren tijd moet worden gecompenseerd.

El tiempo perdido debe ser compensado.

Ze heeft haar nieuw horloge verloren.

Ella perdió su nuevo reloj.

Ons team heeft alle wedstrijden verloren.

- Nuestro equipo perdió todos los partidos.
- Nuestro equipo ha perdido todos los partidos.

Ik ben gisteren mijn horloge verloren.

Ayer perdí mi reloj.

Ik moet de verloren tijd inhalen.

Tengo que recuperar el tiempo perdido.

Mensen verloren het vertrouwen in banken.

La gente perdía la confianza en los bancos.

- U verloor.
- Jij verloor.
- Jullie verloren.

- Perdiste.
- Has perdido.
- Perdisteis.
- Habéis perdido.
- Perdió usted.
- Ha perdido usted.
- Perdieron ustedes.
- Han perdido ustedes.

- We zijn verloren.
- We zijn verdwaald.

Estamos perdidos.