Translation of "Alleenstaand" in Japanese

0.006 sec.

Examples of using "Alleenstaand" in a sentence and their japanese translations:

- Tom is alleenstaand.
- Tom is single.

- トムは独り身です。
- トムは独身です。

- Ben je vrijgezel?
- Ben je alleenstaand?
- Ben je single?

独身ですか。

- Tom is alleenstaand.
- Tom is vrijgezel.
- Tom is single.

トムは独身です。